Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Spółki  »   Praktyczne aspekty zarządzenia dopłat w spółce z o.o.
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Praktyczne aspekty zarządzenia dopłat w spółce z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Dopłaty mogą być dogodną formą dofinansowania spółki z o.o. Przy tym muszą być one nakładane i uiszczane przez wszystkich wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Kodeks spółek handlowych określa także inne warunki ich zarządzenia. Wszystkie one muszą być zachowane, aby sumy wpłacone przez wspólników nie zaliczały się do przychodów spółki. Dopłaty podlegają, co do zasady, PCC, a obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Dopłaty stanowią szczególne świadczenie pieniężne wspólnika na rzecz spółki, obciążające go, o ile umowa spółki tak stanowi, spełniane na zasadach i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych. Dopłaty zwiększają środki majątkowe, którymi dysponuje spółka, i mają na celu jej dokapitalizowanie, które może zostać wykorzystane przede wszystkim w celu sfinansowania jej działalności albo na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Takiej oceny dopłat dokonał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 lutego 2018 r., sygn. akt VII AGa 81/18.

Warunki wniesienia dopłat

Aby dopłaty zostały wniesione do spółki z o.o. zgodnie z przepisami (tj. art. 177-178 K.s.h.), muszą być spełnione następujące wymogi:

 • umowa spółki musi przewidywać możliwość wnoszenia dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału, 
   
 • wnoszone dopłaty powinny mieścić się w granicach określonych przez umowę spółki, 
   
 • dopłaty muszą być nakładane i uiszczane przez wszystkich wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

Zachowanie tych wymogów jest niezbędne, aby dopłaty wpłacone do spółki nie zaliczały się do jej przychodów (art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o pdop - Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.).


Organy podatkowe mają prawo i obowiązek zbadania trybu i zasad dokonania wpłat, zestawiając je z treścią przepisów K.s.h. i ewentualnych postanowień umowy spółki.

O dopłatach w umowie spółki

Podstawowym wymogiem prawidłowego zarządzenia dopłat jest odpowiednia regulacja w umowie spółki. Jeśli zawiera ona postanowienia dotyczące zasad wnoszenia dopłat, wówczas należy przestrzegać jej postanowień. W razie potrzeby wspólnicy podejmują uchwałę określającą wysokość i termin dopłat. Konkretyzacja obowiązku wniesienia dopłat w praktyce, co do zasady, ma bowiem miejsce w uchwale wspólników. Uchwała taka wymaga bezwzględnej większości głosów, o ile umowa spółki nie ustanawia surowszych wymogów (art. 245 K.s.h.). Podjęcie tej uchwały nie wymaga składania wniosku do KRS.

Inaczej jest, gdy umowa spółki nie przewiduje ewentualności wnoszenia dopłat. W takiej sytuacji konieczne jest wprowadzenie zmiany do umowy spółki. Uchwała w sprawie dodania do umowy spółki postanowienia przewidującego możliwość nałożenia na wspólników obowiązku wniesienia dopłat wymaga zgody wszystkich wspólników (art. 246 § 3 K.s.h.). Zmiana taka wymaga udziału notariusza i musi zostać zgłoszona do KRS (art. 255 § 1 i § 3 K.s.h.). Z wnoszeniem (zarządzeniem) dopłat należy zaś poczekać na wpis zmian do KRS. Dopiero po wpisie do KRS modyfikacja umowy spółki będzie w pełni skuteczna, a wspólnicy w razie potrzeby podejmują uchwałę określającą wysokość i termin dopłat. Czekanie na wpis może oznaczać, że procedura zarządzenia dopłat może się przeciągnąć, w zależności od tego, ile w sądzie rejestrowym właściwym dla spółki trwa średnio rozpoznawanie wniosków o wpis. Jeżeli spółka nie może czekać, wówczas należy rozważyć inne formy dofinansowania.

Dopłaty od wszystkich wspólników

W celu prawidłowego zarządzenia dopłat należy pamiętać, że nie mogą być one wniesione przez wybranego wspólnika czy kilku spośród wszystkich udziałowców. Regulacja art. 177 K.s.h. ma bezwzględny charakter i musi być przestrzegana w każdej spółce z o.o. Innymi słowy, skorzystanie z dopłat wymaga, aby wszyscy wspólnicy wsparli swoją spółkę w stosunku do posiadanych udziałów.

Gdy udziałowcy chcą, aby wsparcia finansowego udzielał tylko jeden ze wspólników, wówczas nie mogą to być dopłaty. Wybrany wspólnik może ją dofinansować, np. udzielając spółce pożyczki.

PCC od dopłat

Dopłaty podlegają opodatkowaniu PCC według stawki 0,5% od kwoty dopłat. Obowiązek podatkowy ciąży na spółce. Ze zwolnienia od PCC w przypadku dopłat mogą skorzystać jedynie spółki z udziałem publicznym (co najmniej 50%) spełniające kryteria określone w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o PCC (Dz. U. z 2019 r. poz. 1519 ze zm.). Każda inna spółka, w szczególności ta bez udziału publicznego, zobowiązana jest bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację w sprawie PCC, obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Powstaje on z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC). NSA uznał, że chwilą tą jest moment podjęcia uchwały precyzującej wysokość i termin dopłat (wyrok z dnia 6 października 2017 r., sygn. akt II FSK 2420/15).

Ewentualny zwrot dopłat

Zasadą jest, że dopłaty mogą być zwracane wspólnikom na warunkach wynikających z art. 179 K.s.h. Zwrot dopłat jest neutralny podatkowo dla spółki. Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się zwrotu dopłat (art. 16 ust. 1 pkt 53 ustawy o pdop). Z kolei w przypadku wspólników (osób fizycznych) przychody otrzymane z tytułu zwrotu dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia są zwolnione z podatku (art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o pdof - Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.). Zwrot dopłat jest neutralny podatkowo także dla wspólnika podatnika pdop (art. 12 ust. 4 pkt 21 ustawy o pdop).

Art. 179 K.s.h. ma zastosowanie w danej spółce, o ile jej umowa nie stanowi inaczej (art. 178 § 1 zd. 2 K.s.h.). Może ona ustanawiać inne warunki zwrotu (np. wyłączyć obowiązek ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w MSiG). Możliwe jest też takie rozwiązanie, że na mocy umowy spółki dopłaty wnoszone do spółki będą miały charakter bezzwrotny. Jeśli umowa spółki nie zmienia zasad wynikających z art. 179 K.s.h., to wówczas o zwrocie dopłat decydują wspólnicy (art. 228 pkt 5 K.s.h.), a zatem kwestia zwrotu dopłat uzależniona jest od ich woli. To oni są władni podjąć decyzję w sprawie oddania dopłat bądź też się z nią wstrzymać.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Spółki - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.