Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Spółki  »   Zasady działania spółki z o.o. w organizacji

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zasady działania spółki z o.o. w organizacji

Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Spółka z o.o. w organizacji stanowi etap przejściowy w powstawaniu spółki z o.o. Etap ten kończy się wpisem do rejestru przedsiębiorców albo rozwiązaniem umowy spółki. Spółka z o.o. już na etapie organizacji może podjąć działalność gospodarczą. Ma to duże znaczenie w sytuacji, gdy spółka zawiązywana jest w trybie tradycyjnym, tj. z umową spółki zawartą w formie aktu notarialnego. Od 1 marca 2019 r. uregulowane zostaną zasady zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji.

Z chwilą zawarcia umowy spółki z o.o. powstaje spółka z o.o. w organizacji. Spółka z o.o. w organizacji może funkcjonować przez ograniczony czas (patrz ramka). Spółka ta została wyposażona przez ustawodawcę w zdolność prawną (sądową) i zdolność do czynności prawnych (sądowych). Dzięki temu może ona we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (art. 11 § 1 K.s.h.). Spółka z o.o. w organizacji jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Z chwilą wpisu do KRS spółka z o.o. uzyska osobowość prawną oraz stanie się podmiotem praw i obowiązków spółki z o.o. w organizacji (art. 12 K.s.h.). Zasady odpowiedzialności za jej długi cywilnoprawne określa art. 13 K.s.h.

Do spółki z o.o. w organizacji w sprawach nieuregulowanych wprost w przepisach K.s.h. stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki z o.o. po jej wpisie do KRS (art. 11 § 2 K.s.h.).

Podjęcie działalności przed wpisem do KRS

Spółka kapitałowa (tj. z o.o. albo akcyjna) w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed wpisem do rejestru przedsiębiorców (art. 17 ust. 1 i 3 ustawy - Prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.). Podjęcie działalności gospodarczej w praktyce jest możliwe dzięki temu, że spółka z o.o. w organizacji przed wpisem do KRS może uzyskać NIP i REGON. W tym celu spółka musi załatwić formalności bezpośrednio we właściwym urzędzie. Fakt uzyskania przez spółkę REGON i NIP przed rejestracją w KRS spowoduje, że we wniosku o wpis powinna ona zamieścić informację, że wystąpiła o te numery i je wskazać (por. rubryka C.1 pola 32-35 w druku KRS-W3).

Przed wpisem do KRS spółka powinna posługiwać się swoją firmą (nazwą) z dodatkowym oznaczeniem "w organizacji".

Można modyfikować umowę spółki

Od 1 marca 2019 r. art. 161 § 4 K.s.h. będzie stanowił, że zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji wymaga zawarcia umowy przez wspólników. Regulacja ta nie będzie miała zastosowania do umowy spółki z o.o. zawieranej przy wykorzystaniu wzorca umowy, tj. w trybie S24.

Obecnie zasady wprowadzania zmian do umowy spółki z o.o. w organizacji rodzą sporne oceny. Jednak w świetle przytoczonej zmiany i stanowiska SN wyrażonego w postanowieniu z dnia 25 lutego 2009 r., sygn. akt II CSK 489/08, już teraz można uznać, że do zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji konieczna jest jednomyślność wspólników-założycieli.

Reprezentacja spółki w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji może być stroną umowy cywilnoprawnej. Umowę powinien zawrzeć zarząd bądź pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników (art. 161 § 2 K.s.h.). Zarząd w praktyce także, co do zasady, jest powoływany na mocy uchwały wspólników (por. art. 201 § 4 K.s.h.). Jest ona podejmowana najczęściej przy okazji zawierania umowy spółki i objęta jest aktem notarialnym dotyczącym umowy spółki.

W celu potwierdzenia czy osoba/osoby, które mają podpisać umowę za spółkę z o.o. w organizacji, są do tego umocowane, osoby te mogą okazać wypis z aktu notarialnego umowy spółki oraz ewentualnie odrębnie podjętą uchwałę powołującą zarząd albo pełnomocnika. Trzeba przy tym pamiętać, że w spółce jednoosobowej w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki. Nie dotyczy to zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego (art. 162 K.s.h.). Oznacza to, że gdy spółka z o.o. w organizacji ma tylko jednego wspólnika, nie może on w fazie organizacji reprezentować spółki jako członek zarządu ani pełnomocnik.

Termin na zgłoszenie spółki do KRS

Spółka z o.o. może zostać zawiązana w ramach procedury tradycyjnej (z umową zawartą w formie aktu notarialnego - art. 157 § 2 K.s.h.) albo w trybie S24 (z umową zawartą w systemie S24 w oparciu o wzorzec umowy - art. 1571 K.s.h.). Zawiązanie spółki musi zostać zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki w trybie tradycyjnym (zob. postanowienie SO w Koszalinie z dnia 9 maja 2016 r., sygn. akt VI Ga 35/16). W przypadku zakładania spółki z o.o. w trybie S24 termin ten wynosi 7 dni. W przeciwnym razie umowa spółki ulegnie rozwiązaniu. Skutek ten ma miejsce także, gdy postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne (zob. art. 169-170 K.s.h.).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Spółki - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.