Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Spółki  »   Udział w zyskach i stratach spółki komandytowej

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Udział w zyskach i stratach spółki komandytowej

Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017
Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Kodeks spółek handlowych nie zawiera regulacji, które ograniczałyby swobodę wspólników w kształtowaniu udziału wspólników w zyskach i stratach spółki. Przepisy Kodeksu pozwalają na oderwanie udziału w zysku wspólników od wartości wkładu wniesionego do spółki. Przy tym swoboda wspólników na gruncie prawa handlowego może być ograniczona, gdy trzeba uwzględnić skutki na gruncie podatku dochodowego. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania konstrukcji spółki z o.o. spółki komandytowej.

Dwie kategorie wspólników

W spółce komandytowej występują dwie kategorie wspólników. Musi w niej uczestniczyć co najmniej jeden komplementariusz i co najmniej jeden komandytariusz (art. 102 K.s.h.).

Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki. Przy czym umowa spółki może stanowić inaczej (art. 123 § 1 K.s.h.).

W razie gdy wkład rzeczywiście wniesiony przez niego jest niższy od umówionego, zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok obrotowy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego wkładu (art. 123 § 2 K.s.h.). Przyjmuje się, że zasada ta nie może być zmieniona na mocy umowy spółki.

Udział w zysku komplementariusza

Udział w zysku komplementariuszy nie został uregulowany wprost w przepisach dotyczących spółki komandytowej. Dlatego też na mocy art. 103 K.s.h. uczestniczą oni w zysku na zasadach obowiązujących wspólników spółki jawnej. Stosuje się do nich odpowiednio art. 51 i art. 52 K.s.h. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy komplementariusz ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu.

Granice swobody w ustaleniach wspólników

Regulacje K.s.h. pozwalają na wysnucie wniosku, że umowa spółki komandytowej może określać udział w zysku komandytariusza, jak i komplementariusza niezależnie od wartości wkładów wniesionych do spółki.

Komentatorzy K.s.h. toczą dyskusje w kwestii granic swobody ustaleń wspólników co do udziału w zysku zarówno komandytariuszy, jak i komplementariuszy. Przeważa pogląd, że granice te wyznaczają przepisy art. 58art. 3531 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). Na ich podstawie za niedopuszczalne i w konsekwencji nieważne uznaje się postanowienia umowy, które całkowicie wyłączają komandytariusza czy komplementariusza od udziału w zysku spółki. Wspólnicy mogą ustalić w umowie spółki, że każdy ze wspólników ma równy udział w zysku.

W odniesieniu do komandytariusza można powiązać jego udział w zysku z wysokością jego sumy komandytowej czy udziału w prowadzeniu spraw spółki zgodnie z umową spółki (art. 121 § 1 K.s.h.).

Odwrócenie ról a udział w zyskach

Pamiętać jednak należy, że wspólnicy często łączą zalety spółki z o.o. i komandytowej poprzez funkcjonowanie w ramach spółki komandytowej, której komplementariuszem jest spółka z o.o. Wspólnicy tej spółki z o.o. zostają wówczas komandytariuszami spółki komandytowej. W takim układzie nierzadko komplementariusz wnosi spory wkład, a wspólnicy chcą, aby jego udział w zysku był niewielki. Do takich rozwiązań należy jednak podchodzić ostrożnie.

Podział zysku na 99% i 1%

Można odnaleźć takie interpretacje indywidualne, w których organy podatkowe uznawały za dopuszczalne ustalenie proporcji udziału w zyskach i stratach spółki komandytowej na dowolnym poziomie (dochodzącym nawet do 99%), niezależnie od proporcji wartości wkładów wniesionych przez wspólników (por. interpretacje indywidualne Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2011 r., nr ILPB3/423-104/11-2/MM czy Dyrektora IS w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2013 r., nr IPPB3/423-84/13-2/AM).

Trzeba uważać

Z kolei Dyrektor IS w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 18 grudnia 2014 r., nr IBPBI/1/423-21/14/KB, stwierdził, że nie ma przeszkód prawnych, aby wspólnicy spółki komandytowej ustalili wysokość udziałów poszczególnych wspólników w zysku spółki w sposób niezależny od wysokości wniesionych wkładów. Nie oznacza to jednak, że w odniesieniu do wnioskodawcy (spółki z o.o.) nie będzie mógł znaleźć zastosowania art. 11 ustawy o pdop (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.). Jeżeli bowiem przyczyną zastosowanego podziału zysku nie będą obiektywne przesłanki, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą niezależne podmioty, lecz powiązania rodzinne istniejące pomiędzy członkiem zarządu wnioskodawcy (spółki z o.o.) i jego żoną (będącą drugim wspólnikiem spółki komandytowej) i w wyniku takiego działania wnioskodawca nie wykaże dochodów, jakich można by oczekiwać, gdyby te powiązania nie istniały (i w konsekwencji ustalony sposób uczestnictwa w zysku spółki), to jego dochody uzyskane z tytułu uczestnictwa w tej spółce będą mogły zostać oszacowane na podstawie regulacji art. 11 ustawy o pdop (zob. wyrok WSA w ramce).

Odpowiednikiem art. 11 ustawy o pdop jest art. 25 ustawy o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.). Należy też zwrócić uwagę na art. 9a ustawy o pdop i art. 25a ustawy o pdof.

Jeżeli wspólnikami są podmioty powiązane, wówczas ważna może być kwestia, aby zasady podziału zysku ustalone w umowie spółki nie różniły się od warunków, jakie uzgodniłyby podmioty niepowiązane zawierając taką umowę spółki.

Jeżeli wnioskodawca i podmiot z nim powiązany utworzą spółkę komandytową, a warunki transakcji zawieranych przez wnioskodawcę z tą spółką odbiegałyby od warunków, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane i w następstwie tego uzyskiwałby on dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania wnioskodawcy z drugim wspólnikiem nie istniały, to w takim przypadku organy podatkowe - na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o pdop - mogą określić dochód wnioskodawcy bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Z prawomocnego wyroku WSA w Gdańsku z dnia 4 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1344/14

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Spółki - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.