Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Spółki  »   Komornik nie powiększy opłaty egzekucyjnej o VAT
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Komornik nie powiększy opłaty egzekucyjnej o VAT

Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017
Paweł Cierkoński

Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonych składach orzekły, że opłaty egzekucyjne pobierane przez komorników podlegają podatkowi VAT, ale nie może to stanowić podstawy do podwyższenia tych opłat. To dobra informacja zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników. Stanowiska sądów nie zmuszają jednak komorników do zmiany dotychczasowej praktyki doliczania VAT do opłat.

Początek i koniec zamieszania

Głośny problem podatku VAT od opłat egzekucyjnych rozpoczęła zmiana interpretacji ogólnej Ministra Finansów, której nie towarzyszyła zmiana stanu prawnego. W interpretacji z dnia 9 czerwca 2015 r., nr PT1.050.1.2015.LJU.19 Minister stwierdził, że wykonywane przez komorników czynności, w szczególności egzekucyjne, należy uznać za podlegające opodatkowaniu VAT świadczenie usług za wynagrodzeniem i że nie ma do nich zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Jednocześnie w interpretacji tej wskazano, że dotychczasowe zwolnienie komorników z podatku obowiązuje do końca września 2015 r.

Od początku października 2015 r. komornicy zaczęli do należnej im opłaty egzekucyjnej doliczać podatek VAT. Ta zmiana odbyła się kosztem wielkości środków przekazywanych wierzycielowi. Efektywność egzekucji więc spadła. W efekcie takich działań komorników do SN trafiły sprawy z zapytaniami prawnymi dotyczącymi wpływu opodatkowania VAT opłat na ich wysokość. Dwukrotnie (patrz ramka) SN orzekł, że w art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wysokość opłat jest ściśle ustalona, a ich górne granice nie mogą być zwiększone. W efekcie nie ma podstaw do powiększenia opłaty o stawkę podatku VAT. Niewiele wcześniej NSA rozstrzygnął wątpliwości czy opłata egzekucyjna w ogóle podlega podatkowi. Sąd przyjął, że komornik pobierając opłatę egzekucyjną występuje w roli podatnika VAT.

Zmiana interpretacji jest dla wierzycieli i dłużników neutralna (a dla części z nich nawet korzystna). Z kolei dla komorników oznacza spadek przychodów.

Prace sejmowe

Sejm obecnie pracuje nad nową ustawą o komornikach sądowych oraz nad ustawą o kosztach komorniczych. Ustawy mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r. Pierwsza z nich przewiduje, że powstanie obowiązku rozliczenia przez komornika podatków, w tym VAT, lub innych niż opłata egzekucyjna należności publicznoprawnych, nie stanowi podstawy do podwyższenia przysługującego mu wynagrodzenia prowizyjnego (art. 151). Zgodnie z drugim projektem, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów komornik jest płatnikiem VAT należnego od dłużnika, do podstawy obliczenia opłaty nie wlicza się kwoty tego podatku (art. 23 ust. 6).

Prawdopodobne jest, że aż do dnia wejścia nowych regulacji w życie komornicy będą, tak jak dotąd, pobierać opłaty egzekucyjne powiększone o podatek VAT. Uchwała SN z dnia 27 lipca 2017 r., jak i wyrok NSA z dnia 19 maja 2017 r. nie wiążą bowiem komorników w prowadzonych przez nich postępowaniach.

Co zrobią komornicy i strony postępowań?

Dłużnicy i wierzyciele mogą zakwestionować wadliwe ustalanie wysokości opłat przez komorników.

W przypadku umorzenia lub zakończenia postępowania, komornik wydaje orzeczenie o kosztach. Wówczas każda ze stron (wierzyciel lub dłużnik) może w drodze skargi na czynności komornika zaskarżyć do sądu powiększenie opłaty egzekucyjnej o kwotę powiększającego ją VAT.

Natomiast w przypadku egzekucji wciąż trwającej, każda ze stron może zwrócić się do komornika o dokonanie ponownego rozliczenia, a w razie zaniechania wnieść skargę na bezczynność komornika. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się do sądu, na podstawie art. 759 § 2 K.p.c. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.), o wydanie zarządzenia nakazującego ponowne poprawne rozliczenie ściągniętych od dłużnika kwot.

SN opowiedział się za dopuszczalnością zastosowania art. 759 § 2 K.p.c. również celem zmiany prawomocnego postanowienia komornika, którym wadliwie ustalono wysokość opłaty egzekucyjnej (uchwała SN z dnia 19 kwietnia 2007 r., sygn. akt III CZP 16/07). Powołując się na tę uchwałę strony zakończonego (umorzonego) postępowania egzekucyjnego mogą próbować wnosić do sądu o zmianę orzeczenia komornika o kosztach.

We wszystkich trzech przypadkach w kwestii wysokości opłaty będzie wypowiadał się sąd. Należy liczyć, że orzekając uwzględni ostatnie orzecznictwo SN i NSA w sprawie powiększania opłat egzekucyjnych o kwotę VAT.

Orzeczenie w sprawie VAT od opłat egzekucyjnych

Do komornika sądowego, którego status wynika z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, ma zastosowanie art. 15 ust. 1 w zw. z ust. 2, a nie ma zastosowania art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Z uchwały NSA (7 sędziów) z dnia 6 marca 2017 r., sygn. akt I FPS 8/16


1. Komornik sądowy ma status podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o VAT, a nie organu władzy publicznej w znaczeniu art. 15 ust. 6 tej ustawy.

2. Podstawą opodatkowania jest kwota należna z wyłączeniem podatku VAT, a to oznacza, że w celu obliczenia tej podstawy z kwoty należnej należy odjąć ów podatek (metoda "w stu").

Z wyroku NSA z dnia 19 maja 2017 r., sygn. akt I FSK 217/17


Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku VAT.

Z uchwały SN z dnia 7 lipca 2016 r., sygn. akt III CZP 34/16


Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, o podatek VAT.

Z uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 27 lipca 2017 r., sygn. akt III CZP 97/16

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277)

Spółki - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.