Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Spółki  »   Forma uchwały wspólników w sprawie zgody na zbycie udziałów
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Forma uchwały wspólników w sprawie zgody na zbycie udziałów

Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016
Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Jesteśmy członkami zarządu spółki z o.o. założonej w tradycyjnym trybie. Po raz pierwszy odkąd działamy, wspólnik zawnioskował o wyrażenie zgody na sprzedaż udziałów. Umowa spółki stanowi, że zezwolenia udzielają wspólnicy w uchwale. Czy uchwała zgromadzenia wspólników w tej sprawie może być sporządzona w zwykłej formie pisemnej?

TAK. Zbycie udziałów umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć. Jeżeli zbycie uzależnione jest od zgody spółki, wówczas kodeksową zasadą jest, że udziela jej zarząd w formie pisemnej. Przy tym jednak umowa spółki może stanowić inaczej. Może ona przewidywać m.in., że zgodę wyrażają wspólnicy w uchwale.

Zbycie udziałów powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 180 K.s.h. - Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.). Art. 63 § 2 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) przewiduje, że jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej powinno być złożone w tej samej formie. Jednakże Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 sierpnia 2013 r., sygn. akt I CSK 713/12 wskazał, że gdy zbycie udziałów spółki jest uzależnione od zgody zgromadzenia wspólników, należy odwołać się do przepisów K.s.h. regulujących kwestie związane z podejmowaniem uchwał przez wspólników. Nie przewidują one wymogu, aby uchwała ta była zaprotokołowana przez notariusza, wyłączając tym samym zastosowanie zasady z art. 63 § 2 K.c.

Można zatem uznać, że dla uchwały zgromadzenia wspólników obradującego w tradycyjnym trybie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów wystarczy zachować wymogi z art. 248 § 1 zd. 1 K.s.h. Zgodnie z tym przepisem, uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół.

Spółki - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60