Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Rozpoczęcie robót budowlanych przed złożeniem wniosku
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozpoczęcie robót budowlanych przed złożeniem wniosku

Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Jolanta Białkowska

Projekt inwestycyjny przedsiębiorcy ma być dofinansowany z EFRR. Dotyczy początkowej inwestycji. Przedsiębiorca zakupił grunt i rozpoczął prace przygotowawcze. Czy może ponieść część kosztów robót budowlanych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a we wniosku uznać je za koszt niekwalifikowalny?

NIE. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, który dotyczy początkowej inwestycji, musi być złożony przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu. Za rozpoczęcie prac uznaje się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń albo inne zobowiązanie, które sprawią, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Wynika to z rozporządzenia Komisji 651/2014/UE uznającego niektóre rodzaje pomocy…

Konsekwencją rozpoczęcia prac budowlanych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie jest dyskwalifikacja projektu jako całości. Nie ma przy tym znaczenia, że poniesione już koszty robót przedsiębiorca uzna za niekwalifikowalne. Wykazując je we wniosku daje bowiem do zrozumienia oceniającym, że przyczyniają się one do osiągnięcia celu projektu.

Zakaz rozpoczęcia prac budowlanych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie dotyczy inwestycji objętych pomocą publiczną (regionalną pomocą inwestycyjną). Ta występuje w programach krajowych (np. Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój), regionalnych, Programie Operacyjnym Polska Wschodnia. Inwestycje początkowe w ramach tych programów współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60