Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Spółki  »   Wartość początkowa samochodu osobowego wprowadzonego do spółki z o.o.
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wartość początkowa samochodu osobowego wprowadzonego do spółki z o.o.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015

Z interpretacji organów podatkowych wynika, że wartość początkową samochodu osobowego nabytego do celów prywatnych i następnie wprowadzonego do działalności gospodarczej ustala się według historycznej ceny jego nabycia. Czy na takich samych zasadach mogę wprowadzić swój kilkuletni pojazd do jednoosobowej sp. z o.o.?

Nie. Wprowadzenie środka trwałego do spółki z o.o. następuje przy zachowaniu procedur określonych w Kodeksie spółek handlowych dla wniesienia aportu. Choć wyceny aportu dokonuje wspólnik (podatnik), wartość ta nie może przekraczać jego wartości rynkowej.

Przywołane w pytaniu stanowiska organów podatkowych dotyczą jedynie prowadzących działalność gospodarczą podatników PDOF i nie mogą być stosowane przez osoby prowadzące jednoosobowe spółki z o.o., które są odrębnymi podatnikami.

Wniesienie do jednoosobowej spółki z o.o. prywatnego składnika majątku przez jej wspólnika (również jedynego) należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 158 K.s.h. Jak wynika z tego przepisu, jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Co do zasady, przedmiot wkładu niepieniężnego (aport) powinien być wnoszony do spółki według jego wartości zbywczej, a więc wartości rynkowej (wartość określona w umowie spółki nie powinna być zatem wyższa od wartości rynkowej, dopuszczalne jest natomiast, aby wartość wskazana w umowie spółki była niższa od wartości rynkowej). Jeżeli wartość wkładów zostałaby znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej, m.in. wspólnik (solidarnie wspólnicy) ma obowiązek wyrównać spółce brakującą wartość aportu (por. art. 175 K.s.h.).

Przepisy prawne
Ujednolicony tekst ustawy Kodeks spółek
handlowych dostępny jest
w serwisie www.przepisy.gofin.pl

Dla celów amortyzacji sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego wniesionego aportem do sp. z o.o. określa art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP. Stwierdzono w nim, że za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się - w razie ich nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki - ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Zatem nie ulega wątpliwości, że wniesiony aportem przez wspólnika środek trwały podlega wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych sp. z o.o. w wartości bieżącej (ustalonej przez podatnika na dzień wniesienia wkładu), a nie w wartości historycznej (tak jak to jest u osób fizycznych), przy czym wartość ta nie może być wyższa od wartości rynkowej.

Przykład

Wspólnik wniósł, w drodze aportu, do sp. z o.o. samochód osobowy nabyty 5 lat temu za kwotę 60.000 zł, co potwierdzała faktura jego zakupu. Obecna jego wartość rynkowa wynosi 15.000 zł.

Do ewidencji środków trwałych spółki pojazd zostanie wprowadzony w wartości początkowej ustalonej przez podatnika na dzień jego wniesienia. Wartość ta nie może być jednak wyższa niż 15.000 zł.

Wyboru metody i stawki amortyzacyjnej środka trwałego wniesionego aportem do spółki dokonuje się na zasadach ogólnych, tj. przed rozpoczęciem amortyzacji omawianych środków trwałych. Również na zasadach ogólnych następuje rozpoczęcie dokonywania odpisów. Nie ma przy tym znaczenia, czy fakt podwyższenia kapitału zakładowego (na skutek wniesienia aportu) został już wpisany do KRS. Przyjmuje się bowiem, że otrzymane aportem środki trwałe stają się własnością spółki niezależnie od momentu rejestracji podwyższenia.

Tak więc, o ile wniesiony aportem składnik majątku (tu: samochód) spełnia wymogi do uznania go za środek trwały, czyli jest kompletny, zdatny do użytku oraz przewidywany okres jego wykorzystania w działalności gospodarczej przekracza 12 miesięcy, to podlega on wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania go do używania. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia go do ewidencji.

Należy przy tym pamiętać, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej m.in. środków trwałych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej (por. art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o PDOP). Sytuacja taka wystąpi, gdy wartość środka trwałego otrzymanego aportem przewyższa wartość nominalną wydanych udziałów. Mamy wówczas do czynienia z tzw. agio, które odnoszone jest na kapitał zapasowy, co wynika z art. 154 K.s.h.

Dodajmy, iż otrzymanie aportu przez spółkę kapitałową nie powoduje powstania przychodu podatkowego. Jak wynika bowiem z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o PDOP, do przychodów nie zalicza się między innymi przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. Zarówno więc wkłady pieniężne, jak i niepieniężne, wnoszone na pokrycie kapitału zakładowego, nie są zaliczane do przychodów w rozumieniu ustawy o PDOP. W przypadku agio zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o PDOP.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Spółki - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.