Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   W 2012 r. podatnicy CIT i PIT po raz pierwszy uiszczają ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

W 2012 r. podatnicy CIT i PIT po raz pierwszy uiszczają zaliczki na podatek dochodowy za grudzień lub odpowiednio za IV kwartał według nowych zasad

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (786) z dnia 1.11.2012

W stanie prawnym obowiązującym do końca grudnia 2011 r., podatnicy CIT i PIT (których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) zobowiązani byli odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy za grudzień (lub IV kwartał - u rozliczających się kwartalnie) w wysokości zaliczki za listopad (lub poprzedni kwartał), w terminie do 20 grudnia.

Powyższe zasady uległy zmianie z dniem z 1 stycznia 2012 r. W świetle nowych przepisów, zaliczkę za grudzień (lub IV kwartał) 2012 r. podatnik będzie zobowiązany wpłacić do urzędu skarbowego w terminie do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia przypada w niedzielę).

Zaliczka ta nie będzie już ustalana w wysokości zaliczki za listopad (poprzedni kwartał), ale na takich samych zasadach, jak zaliczki za poprzednie miesiące (zob. art. 25 ust. 1a i 1c ustawy o PDOP i odpowiednio art. 44 ust. 6 ustawy o PDOF).


WAŻNE: Nowe zasady odprowadzania zaliczek za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego obowiązują tych podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2011 r. Natomiast podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się przed tą datą - stosują "stare" zasady.


W Biuletynie Informacyjnym nr 28 z 1 października 2012 r., w artykule pt. "Ustalenie zaliczki za grudzień (IV kwartał) u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów" wspominaliśmy o wątpliwościach związanych z ustalaniem zaliczek według nowych zasad, w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, zobowiązanych do sporządzania spisu z natury. Minister Finansów w piśmie z 4 września br., stanowiącym odpowiedź na zapytanie naszego Wydawnictwa wyjaśnił, że podatnicy zobowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury m.in. na koniec każdego roku podatkowego, spisu tego nie uwzględniają przy ustalaniu zaliczek za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego. Treść tego pisma zacytowaliśmy w ww. artykule.


WAŻNE: Podatnik nie wpłaca zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie podatkowe i dokona zapłaty podatku dochodowego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60