Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem w podstawie wymiaru ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem w podstawie wymiaru zasiłków

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013

W każdym miesiącu zawieramy z własnym pracownikiem kilkudniowe umowy zlecenia na wykonanie dodatkowych zadań. Czy wynagrodzenie uzyskane z tego tytułu powinniśmy uwzględniać przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków?

Nie, wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia zawieranych z własnym pracownikiem - nawet w każdym miesiącu - na kilka dni, nie może być uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (odpowiednio za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia).

W sytuacji, gdy z własnym pracownikiem została zawarta umowa zlecenia, to wynagrodzenie z tytułu tej umowy dla celów ubezpieczeń społecznych traktuje się tak, jak wynagrodzenie za pracę. Może więc ono zostać wliczone do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków, o ile umowa zlecenia trwała nieprzerwanie w miesiącach poprzedzających niezdolność do pracy i trwa nadal w czasie tej niezdolności. Takie postępowanie wynika z art. 41 ust. 2 ustawy zasiłkowej. Zgodnie z powołanym przepisem składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku należnego za okres po tym terminie.

Ważne: Wynagrodzenie uzyskane z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem należy uwzględniać w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków nie dłużej niż do dnia, do którego umowa zlecenia została zawarta.

W przypadku, o którym mowa w pytaniu, żadna z umów zlecenia nie została zawarta na taki okres, aby uzyskane z tytułu jej wykonywania wynagrodzenie mogło zostać wliczone do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Są one bowiem zawierane w każdym miesiącu i obejmują kilka dni tego miesiąca, a w miesiącu powstania niezdolności do pracy zostały już zakończone.

  Przykład  

Pracodawca zawarł z własnym pracownikiem umowę zlecenia na okres od 1 października 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. Pracownik nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres od 28 stycznia do 4 lutego 2013 r. Podstawę wymiaru tego wynagrodzenia za okres:

  • od 28 do 31 stycznia 2013 r. (do dnia, do którego zawarto umowę zlecenia) stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od stycznia do grudnia 2012 r. z uwzględnieniem wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia uzyskanego za październik, listopad i grudzień 2012 r. (wynagrodzenie za pracę i ze zlecenia w tych miesiącach zostało zsumowane),
     
  • od 1 do 4 lutego 2013 r. stanowiło wynagrodzenie za ww. miesiące, z wyłączeniem wynagrodzenia uzyskanego z tytułu umowy zlecenia.
  Przykład  

Pracodawca w każdym miesiącu zawiera z pracownikiem kilkudniową umowę zlecenia. Ostatnia umowa została zawarta na okres od 4 do 15 lutego 2013 r. Pracownik nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego od 6 do 12 lutego 2013 r. Podstawę wymiaru tego wynagrodzenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi z tytułu umowy o pracę za okres od lutego 2012 r. do stycznia 2013 r. W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie uwzględniono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, ponieważ umowy te, zawierane w miesiącach poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, zostały już zakończone. Nie ma znaczenia, że niezdolność do pracy przypada na okres umowy zlecenia zawartej w lutym 2013 r., ponieważ wynagrodzenie za ten miesiąc nie jest uwzględniane w podstawie wymiaru.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60