Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Ewidencja księgowa zapłaty w złotówkach za fakturę wyrażoną w euro

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ewidencja księgowa zapłaty w złotówkach za fakturę wyrażoną w euro

Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Karolina Paszkowska

Od kontrahenta krajowego otrzymaliśmy fakturę za zakupione materiały wyrażoną w euro, jedynie VAT naliczony figuruje na niej w złotych. Nie posiadamy konta walutowego, dlatego zapłata za to zobowiązanie nastąpi z rachunku bieżącego firmy prowadzonego w złotówkach. W jaki sposób należy ująć tę zapłatę w księgach?

Jeżeli faktura wystawiona przez polskiego podatnika dla krajowego odbiorcy wyrażona jest w walucie, to VAT na tej fakturze powinien być podany w złotych. W księgach rachunkowych wartość podatku VAT należy ująć w kwocie bezpośrednio wynikającej z faktury. Wówczas na wartość zobowiązania, które ewidencjonuje się po stronie Ma konta 21 "Rozrachunki z dostawcami", składa się suma wartości zakupionych materiałów (przeliczona na złote po odpowiednim kursie) oraz kwota VAT (ujęta na fakturze w złotych).

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej (art. 9 ustawy o rachunkowości). Transakcje wyrażone w walucie obcej w celu zaewidencjonowania ich w księgach rachunkowych trzeba więc przeliczyć na złote. Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

 • faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
   
 • średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień - przy zapłacie należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego, a także w przypadku pozostałych operacji.

W związku z tym koszt nabycia materiałów wynikający z otrzymanej faktury należy przeliczyć na złote po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Z pytania wynika, że zapłata za fakturę zakupu wyrażoną w euro nastąpi z rachunku bieżącego jednostki, czyli w złotych. W takiej sytuacji do przeliczenia waluty obcej na złote trzeba przyjąć kurs faktycznie zastosowany, tj. kurs sprzedaży banku, ponieważ dojdzie do rzeczywistej wymiany waluty - nastąpi zakup określonej ilości euro.

Różnice kursowe powstałe na dzień wyceny należności i zobowiązań w walutach obcych oraz przy ich zapłacie, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Stanowi o tym art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Zatem powstałą na rozrachunkach z dostawcą różnicę kursową należy odnieść do kosztów bądź przychodów finansowych.

Przykład

Założenia

 1. W dniu 23 sierpnia 2019 r. jednostka przyjęła do magazynu zakupione u krajowego dostawcy materiały do produkcji. Materiały ewidencjonowane są w cenach zakupu. Fakturę dokumentującą ich nabycie wystawiono w tym samym dniu. Jej kwota brutto wynosiła 2.460 euro (w tym VAT 460 euro). Kwota VAT na fakturze wyrażona była w złotych i wynosiła 2.008,36 zł.
   
 2. Kwotę netto wynikającą z faktury zakupu wyceniono po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień jej wystawienia, tj. z 22 sierpnia 2019 r., który wynosił 4,3660 zł/euro.
   
 3. W dniu 27 sierpnia 2019 r. jednostka zleciła dokonanie przelewu na kwotę 2.460 euro z jej rachunku bieżącego. Z otrzymanego wyciągu bankowego wynika, że kwota pobrana przez bank wyniosła 11.156,10 zł, tj. 2.460 euro × 4,5350 zł/euro (kurs sprzedaży banku obowiązujący w dniu zapłaty).

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura zakupu:      
   a) wartość netto 2.000 euro × 4,3660 zł/euro 8.732,00 zł 30  
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 2.008,36 zł 22-2  
   c) wartość zobowiązania 8.732,00 zł + 2.008,36 zł 10.740,36 zł   21
2. PZ - przyjęcie materiałów do magazynu: 8.732,00 zł 31 30
3. WB - zapłata zobowiązania z rachunku bieżącego: 11.156,10 zł 21 13-0
4. PK - rozliczenie różnicy kursowej powstałej
na rozrachunkach: 11.156,10 zł - 10.740,36 zł
415,74 zł 75-1 21

Księgowania

Ewidencja księgowa zapłaty w złotówkach za fakturę wyrażoną w euro
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.