Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Wydatki związane z dzierżawą dystrybutora wody w butlach, z którego korzystają ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wydatki związane z dzierżawą dystrybutora wody w butlach, z którego korzystają pracownicy i kontrahenci

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023

Zawarliśmy umowę dzierżawy dystrybutora wody źródlanej dostarczanej w butlach podlegających wymianie. Miesięczna faktura zawiera kwotę dzierżawy dystrybutora oraz koszt zużytej wody (butle). Z dystrybutora korzystają zarówno pracownicy firmy, jak i klienci. Jak zaksięgować tę fakturę? Prowadzimy ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4.

Opłatę za dzierżawę dystrybutora wody wskazane jest ujmować jako koszty usług obcych, a koszt zużytej wody, jeśli korzystają z niej pracownicy oraz klienci, można odnieść w ciężar kosztów zużycia materiałów i energii.
1. Możliwość ujęcia w firmowych kosztach wydatków na zapewnienie wody i innych napojów pracownikom oraz kontrahentom

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Tak wynika z § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.). Z kolei w świetle art. 232 K.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. nr 60, poz. 279 ze zm.).

Wydatki ponoszone przez przedsiębiorcę (pracodawcę) na zakup wody i innych napojów dla pracowników mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, z uwagi na związek danego wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wyrażający się tym, że jego poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 updof oraz art. 15 ust. 1 updop. Ponadto, jeśli wydatki na wodę zdatną do picia i inne napoje ponosi pracodawca, który zobowiązany jest do ich ponoszenia przez przepisy prawa, to zaliczenie takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów nie budzi wątpliwości.

Wyłączone z kosztów uzyskania przychodów są jedynie wydatki poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, gdy mają charakter reprezentacyjny (por. art. 23 ust. 1 pkt 23 updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 updop). Należy jednak zauważyć, że przepisy podatkowe nie zawierają definicji pojęcia "reprezentacja". Próby zdefiniowania tego terminu podjęto się w orzecznictwie. 

NSAOstatecznie występujące rozbieżności w orzeczeniach sądów administracyjnych w zakresie kosztów reprezentacji znalazły swoje podsumowanie w wydanym, w składzie siedmiu sędziów, wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11, a Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 25 listopada 2013 r., nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521, stwierdził:

MF"(...) Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. i art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f. należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań (...) nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów (...) ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.(...) Każda sprawa powinna być przedmiotem odrębnej oceny pod kątem okoliczności w jakich doszło do poniesienia omawianych wydatków. Poniesione wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych powinny spełniać wymogi przepisów art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. lub art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., czyli być poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie pozostają zatem w jakimkolwiek związku z przychodami podatnika wydatki np. na "obiady dla rodziny", "fundowane przyjęcia dla znajomych", "na usługi rozrywkowe". Tego rodzaju, przykładowo podane wydatki, nie mieszczące się w kategorii kosztów uzyskania przychodów, nie mogą być w ogóle rozważane w kontekście wyłączeń z art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. i art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f. (...)".


2. Ujęcie w księgach wydatków na nabycie wody zdatnej do picia i opłat za dzierżawę dystrybutora wody

W księgach rachunkowych wydatki na zapewnienie pracownikom wody zdatnej do picia i innych napojów, jako świadczenia ponoszone na rzecz pracowników na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz Kodeksu pracy, ujmuje się na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia". Z kolei wydatki na wodę oraz inne napoje przekazywane kontrahentom księguje się zazwyczaj na koncie 40-1 "Zużycie materiałów i energii". Jeżeli wyodrębnienie kosztów przeznaczonych na wodę zdatną do picia i inne napoje przekazywanych na rzecz pracowników nie jest możliwe, to całość tego rodzaju kosztów można odnosić na konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii". Natomiast do ewidencji usług obcych wykonywanych na rzecz podstawowej działalności operacyjnej jednostki służy konto 40-2 "Usługi obce". Na koncie tym wskazane jest ujmować koszty dzierżawy dystrybutora wody.

Ewidencja księgowa wydatków na nabycie wody i opłat za dzierżawę dystrybutora

1. FZ - faktura dokumentująca zakup wody w butlach i opłatę za dzierżawę dystrybutora wody:

a) wartość brutto zobowiązania wobec dostawcy:

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:

- Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

c) opłata za dzierżawę dystrybutora wody:

- Wn konto 40-2 "Usługi obce",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

d) koszty zużycia wody zapewnionej wyłącznie pracownikom:

- Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

e) koszty zużycia wody zapewnionej klientom oraz pracownikom, gdy nie ma możliwości ich wydzielenia:

- Wn konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.