Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Termin złożenia rocznego sprawozdania finansowego w KRS

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności w przypadku jednostek wymienionych w art. 49 ust. 1 tej ustawy. Powinno to nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Na mocy art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Przypominamy, że w związku z epidemią COVID-19, termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2021 r. dla większości jednostek został przedłużony o 3 miesiące. Zatem w podmiotach, w których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2021 r., sprawozdanie finansowe za 2021 r. należało zatwierdzić najpóźniej do końca września 2022 r. i przekazać do właściwego rejestru sądowego - do 15 października 2022 r.

Dla Prenumeratorów GOFIN
Terminy
Ważne terminy dla księgowych dostępne w serwisie 
www.terminy.gofin.pl

Jeżeli sprawozdanie finansowe za 2021 r. nie zostało zatwierdzone do końca września 2022 r., to należało złożyć je w rejestrze sądowym do 15 października, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z odpowiednimi dokumentami (por. art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości). W takiej sytuacji roczne sprawozdanie finansowe składa się w rejestrze sądowym dwukrotnie.

Sprawozdanie finansowe wraz z innymi wymaganymi dokumentami, o których mowa wyżej, składają we właściwym rejestrze sądowym podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Odpowiedzialność karna za niezłożenie sprawozdania finansowego
we właściwym rejestrze sądowym, wynikająca z ustawy o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości nie przewiduje sankcji za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego w wymaganym terminie, jednak niezłożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym podlega, na podstawie art. 79 pkt 4 tej ustawy, grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Poniesienie odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości zależy jednak od okoliczności danej sprawy.

SNWarto dodać, iż do odpowiedzialności karnej za przestępstwo, o którym mowa w art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości, może zostać pociągnięty kierownik jednostki, natomiast osoba fizyczna prowadząca usługowo księgi rachunkowe jednostki nie może popełnić tego przestępstwa. Tak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 16 października 2014 r., sygn. akt II KK 279/14. Pogląd ten zachował aktualność.

Sankcje nakładane przez sąd rejestrowy za niezłożenie sprawozdania finansowego

Na podstawie § 206 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2046 ze zm.), sąd rejestrowy prowadzi kontrolę terminowości składania sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych. Kierownik sekretariatu, na podstawie danych uzyskanych z systemu teleinformatycznego, zawiadamia przewodniczącego wydziału o dostrzeżonych zaniedbaniach w spełnieniu tego obowiązku.

W przypadku stwierdzenia, że sprawozdanie finansowe bądź inne dokumenty nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy może wobec podmiotu zastosować pewne środki przymusu, tj. wszcząć postępowanie przymuszające, na podstawie art. 24 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1683), zwanej dalej ustawą o KRS. W świetle tych przepisów, w przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do KRS lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia - wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin. Wezwania tego sąd dokonuje pod rygorem zastosowania grzywny. W razie niewykonania w terminie obowiązków wskazanych przez sąd w wezwaniu lub w przypadku braku obiektywnego usprawiedliwienia ich niespełnienia, sąd nakłada na obowiązanych grzywnę. Sąd rejestrowy może grzywnę ponawiać (por. art. 24 ust. 2 ustawy o KRS). W jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż 15 tys. zł, chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać 1 mln zł. Warto dodać, iż w razie wykonania obowiązku rejestrowego lub umorzenia postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu (por. art. 1052 Kodeksu postępowania cywilnego).

Jeżeli pomimo stosowania grzywny osobowa spółka handlowa wpisana do KRS nie składa wymaganych dokumentów, to sąd rejestrowy z urzędu może, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu tej spółki oraz ustanowić likwidatora (por. art. 25 ustawy o KRS).

Ponadto - na podstawie art. 25a ustawy o KRS - sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, m.in. w przypadku gdy:

 • wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu,
 • mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe,
 • mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o KRS.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.