Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Ustalenie wartości bilansowej długoterminowych lokat bankowych
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Ustalenie wartości bilansowej długoterminowych lokat bankowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022

W październiku 2021 r. założyliśmy w banku lokatę długoterminową na 36 miesięcy. W której pozycji bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości oraz w jakiej wysokości należy ją wykazać?

Na dzień bilansowy lokaty wycenia się według ich wartości nominalnej powiększonej o ewentualnie przypisane przez bank odsetki oraz odsetki należne za okres do dnia bilansowego, naliczone we własnym zakresie. Długoterminową lokatę wraz z odsetkami prezentuje się w aktywach bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, jako inne długoterminowe aktywa finansowe, w pozycji A.IV.3 lit. a) lub A.IV.3 lit. b) albo A.IV.3 lit. c).

Bankowe lokaty długoterminowe zalicza się dla celów bilansowych do długoterminowych aktywów finansowych. W księgach rachunkowych ujmuje się je na koncie wyodrębnionym w ramach konta 13-5 "Inne rachunki bankowe", np. na koncie 13-5/1 "Rachunek bankowy lokat terminowych". Jednostka może tworzyć do tego konta kolejne konta analityczne dla poszczególnych lokat. Przy wycenie lokat na dzień bilansowy ma zastosowanie art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że na potrzeby prezentacji w bilansie lokaty wycenia się według ich wartości nominalnej powiększonej o ewentualnie przypisane przez bank odsetki oraz odsetki należne za okres do dnia bilansowego, naliczone we własnym zakresie. Odsetki od lokat naliczone przez bank zwiększają stan środków pieniężnych na danym rachunku bankowym lokaty i zalicza się je, zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, do przychodów finansowych, pod datą dopisania ich przez bank. Takie odsetki wprowadza się do ksiąg rachunkowych, zapisem po stronie Wn konta 13-5/1, w korespondencji ze stroną Ma konta 75-0 "Przychody finansowe".

Jeżeli zgodnie z umową okres trwania lokaty zakończy się po dniu bilansowym, to dokonując wyceny tych składników aktywów na dzień bilansowy, należy ustalić tę część odsetek, która dotyczy danego roku i zaksięgować je na koncie rozliczeń międzyokresowych. Można tego dokonać zapisem po stronie Wn konta 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe", w korespondencji ze stroną Ma konta 75-0. Ustalone na dzień bilansowy odsetki od lokat, które nie są jeszcze wymagalne na ten dzień, wykazuje się w aktywach bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości - odpowiednio w pozycjach, do których zakwalifikowano lokaty terminowe. Długoterminową lokatę wraz z odsetkami jednostka zaprezentuje zatem w pozycji A.IV.3. "Długoterminowe aktywa finansowe - inne długoterminowa aktywa finansowe", z podziałem na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych, w jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale oraz w pozostałych jednostkach.

Zwracamy uwagę, iż w literaturze przedmiotu można także znaleźć inny sposób prezentacji w bilansie odsetek naliczonych na dzień bilansowy we własnym zakresie przez jednostkę (nieprzypisanych jeszcze przez bank), polegający na wykazaniu takich odsetek w aktywach bilansu w pozycji B.IV. "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe".

Przykład

I. Założenia:

 1. W październiku 2021 r. jednostka założyła lokatę terminową na 36 miesięcy w kwocie: 100.000 zł. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r. naliczyła odsetki od tej lokaty w kwocie: 500 zł, które nie były jeszcze wymagalne na ten dzień.
 2. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostki, nienotyfikowane odsetki od lokat ujmuje się na koncie 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe", bilans sporządza się według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, a odsetki od lokat naliczone na dzień bilansowy we własnym zakresie prezentuje się w aktywach bilansu, odpowiednio w pozycjach, do których zakwalifikowano te lokaty.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - założenie lokaty 100.000 zł 13-5/1 13-0
2. PK - ujęcie na dzień bilansowy odsetek od lokaty (naliczonych lecz nienotyfikowanych przez bank) 500 zł 65-1 75-0

III. Księgowania:

Ustalenie wartości bilansowej długoterminowych lokat bankowych

IV. Prezentacja długoterminowych lokat bankowych w bilansie:

W aktywach bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2021 r. według załącznika nr 1 jednostka wykaże kwotę: 100.500 zł w pozycji A.IV.3 lit. c) "Długoterminowe aktywa finansowe - inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach" (na kwotę: 100.500 zł składa się saldo Wn konta 13-5/1 oraz saldo Wn konta 65-1).

Należy pamiętać, że w kolejnym roku obrotowym - pod datą dopisania przez bank odsetek od lokat do stanu środków na rachunku bankowym - wskazane jest zarachować do przychodów kwotę odsetek dopisanych przez bank za cały okres trwania lokaty i równocześnie dokonać storna odsetek naliczonych w związku z wyceną lokat na dzień bilansowy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.