Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Ewidencja wykorzystania ZFRON w ramach tarczy antykryzysowej
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ewidencja wykorzystania ZFRON w ramach tarczy antykryzysowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021

W ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych znajduje się przepis, zgodnie z którym można przeznaczyć do 20% środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych, będących pracownikami. W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych wykorzystanie 20% ZFRON na ww. cele?

Wykorzystanie do 20% środków ZFRON, w ramach tarczy antykryzysowej, na cele związane z ratowaniem miejsc pracy osób niepełnosprawnych, zapewnieniem ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji, a także na wynagrodzenia i pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych, spowoduje zmniejszenie tego funduszu.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) w swoich regulacjach określa kryteria dla pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, po spełnieniu których uzyskuje on status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej (art. 28).

Prowadzący zakład pracy chronionej, spełniający określone warunki, jest zwolniony z (art. 31 ust. 1-3):

1) podatków, z tym że:

a) z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

b) z podatku od czynności cywilnoprawnych - jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu,

2) opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sanacyjnym.

Powyższe zwolnienia nie dotyczą podatków: od gier, od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, dochodowego, od środków transportu oraz ceł.

Prowadzący zakład pracy chronionej przekazuje środki uzyskane z tytułu ww. zwolnień na:

1) PFRON - w wysokości 10%,

2) Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) - w wysokości 90%.

ZFRON tworzy się (art. 33 ust. 2) w szczególności:

 • ze środków pochodzących ze zwolnień podatkowych,
 • z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • z wpływów z zapisów i darowizn,
 • z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji,
 • ze środków pochodzących ze zbycia środków trwałych zakupionych ze środków funduszu, w części niezamortyzowanej.

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do prowadzenia m.in. ewidencji środków funduszu rehabilitacji (ZFRON) oraz rozliczeniowego rachunku bankowego środków tego funduszu.

W ramach tarczy antykryzysowej został wprowadzony nowy art. 68gd do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W myśl tych regulacji, dysponent ZFRON (czyli pracodawca) może w okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wydatkować środki ZFRON (do 20% środków ZFRON) na cele związane z ratowaniem miejsc pracy osób niepełnosprawnych, zapewnieniem ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji oraz działalności dysponenta, a także na wynagrodzenia i pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych. Warunkiem takiego przeznaczenia środków jest uzyskanie zgody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Biorąc pod uwagę charakter ZFRON, wykorzystanie środków tego funduszu powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych jako rozliczenie funduszowe.

Oznacza to, że wykorzystanie do 20% środków ZFRON, przykładowo na wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych, będących pracownikami zakładu pracy chronionej, spowoduje zmniejszenie tego funduszu oraz zwiększenie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń (Wn konto 85-1 "Zakładowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych", Ma konto 23 "Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń"). Następnie z rachunku bankowego ZFRON nastąpi rozchód środków pieniężnych tytułem uregulowania ww. zobowiązania (Wn konto 23 "Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń", Ma konto 13-5 "Rachunek bankowy ZFRON").

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.