Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany pracownikom w związku z COVID-19 w księgach ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany pracownikom w związku z COVID-19 w księgach rachunkowych pracodawcy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020

Nasi pracownicy korzystają z dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem placówek oświatowych na skutek epidemii. Jak ująć w księgach rachunkowych wypłatę tego zasiłku? Zaznaczamy, iż jesteśmy płatnikami zasiłków.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,

2) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

- przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Nowe prawoW Dzienniku Ustaw z 10 kwietnia 2020 r. pod poz. 656 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 9 kwietnia 2020 r. Powołanym aktem prawnym przedłużono wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługującego osobie ubezpieczonej w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły oraz innej placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianię lub opiekuna dziennego z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest przyznawany w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.). Jeżeli pracodawca jest płatnikiem zasiłków, to rozlicza go w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

Więcej przeczytasz w Na temat rozwiązań antykryzysowych
wprowadzonych w związku z epidemią
COVID-19 można przeczytać w zakładce
TARCZA - porady dla przedsiębiorców

Przypominamy, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.), okres ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty trwa od 12 marca 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany przez zakład pracy jest co do zasady finansowany ze środków ZUS. Kwota wypłaconego zasiłku opiekuńczego zmniejsza kwotę należnych ZUS składek płaconych przez jednostkę na ubezpieczenia społeczne. Dlatego zasiłek ten nie stanowi kosztu pracodawcy, lecz ujmuje się go w księgach rachunkowych na zmniejszenie zobowiązania wobec ZUS.

Należy ponadto zauważyć, iż dla celów podatkowych dodatkowy zasiłek opiekuńczy kwalifikowany jest do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 updof. Przychód z tego tytułu powstaje bez względu na to, czy wypłaty zasiłku dokonuje zakład pracy czy organ rentowy. Tak więc od kwoty wypłacanego zasiłku opiekuńczego zakład pracy jako płatnik zobowiązany jest naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek. Przy czym przychodu z tytułu tego zasiłku nie pomniejsza się o pracownicze koszty uzyskania przychodów. Takie koszty stosuje się wyłącznie do przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych.

Co ważne, zasiłek opiekuńczy nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, co wynika odpowiednio z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.) oraz art. 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.).

Ewidencja księgowa zasiłku opiekuńczego oraz zaliczki na podatek dochodowy
1. Kwota naliczonego dodatkowego zasiłku opiekuńczego:
   a) kwota brutto zasiłku opiekuńczego:
      - Wn konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z ZUS),
      - Ma konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
   b) zaliczka na podatek dochodowy:
      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym).
2. WB - wypłata zasiłku na rachunek bankowy pracownika:
      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.