Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. - czas dla niektórych branż na złożenie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zobacz więcej) Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów uzyskanych w 2020 r. Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych wykazanych w raportach rozliczeniowych za 2020 r. 1 marca 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2020 r. Uwaga: 28 lutego 2021 r. upływa termin złożenia dokumentów rozliczeniowych przez przedsiębiorcę, który chce skorzystać ze zwolnienia z zapłaty składek ZUS (czytaj więcej) Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej)
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Wyjaśnienie i rozliczenie różnic ujawnionych podczas inwentaryzacji towarów za ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wyjaśnienie i rozliczenie różnic ujawnionych podczas inwentaryzacji towarów za 2019 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020

Roczną inwentaryzację towarów zakończyliśmy 10 stycznia 2020 r. W wyniku spisu z natury ujawnione zostały nadwyżki, których przyczyną były błędy w ewidencji rozchodu towarów. W jaki sposób i w księgach którego roku obrotowego rozliczyć powstałe różnice? Naszym rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a sprawozdanie finansowe za 2019 r. nie jest jeszcze gotowe.

Wyniki inwentaryzacji należy rozliczyć i ująć w księgach tego roku obrotowego, którego dotyczył spis z natury. W sytuacji przedstawionej w pytaniu będą to księgi za 2019 r. Należy tego dokonać w ciągu 85 dni od dnia bilansowego, tj. do 25 marca 2020 r.

Podstawowym terminem spisu z natury towarów jest, jak wynika z art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, ostatni dzień roku obrotowego. Na ten dzień powinien więc być ustalony stan zapasów towarów. W odniesieniu do niektórych towarów czynności spisowe mogą być przeprowadzane w terminie dopuszczonym w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Oznacza to, iż mogą się rozpocząć na 3 miesiące przed końcem roku obrotowego i zakończyć do 15 dnia następnego roku obrotowego. Trzeba przy tym pamiętać, że stan zapasów towarów ustalony drogą spisu z natury po ostatnim dniu roku obrotowego do 15 dnia następnego miesiąca kolejnego roku podlega korekcie o przychody (korekta in minus) i rozchody (korekta in plus), które nastąpiły w nowym roku obrotowym, w celu porównania ze stanem zapasów wynikającym z ksiąg rachunkowych.

Wyłączone z tej możliwości są jednak towary nieobjęte bieżącą ewidencją księgową, odpisywane w ciężar kosztów w momencie zakupu na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Towary objęte tego rodzaju uproszczeniem podlegają obowiązkowo spisowi na ostatni dzień roku obrotowego.

Z treści pytania wynika, że jednostka skorzystała z możliwości przewidzianych w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości i zakończyła czynności spisowe towarów 10 stycznia 2020 r. W wyniku tego spisu ujawnione jednak zostały różnice w postaci nadwyżki towarów, których przyczyną były błędy w ewidencji ich rozchodu.

Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach, stosownie do art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości, trzeba wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Zatem zapisy księgowe związane z ujawnieniem nadwyżki towarów oraz jej rozliczeniem jednostka powinna ująć w księgach rachunkowych 2019 r. Zapisów tych należałoby dokonać jeszcze przed zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy, najpóźniej do 25 marca 2020 r. Termin ten wyznacza art. 24 ust. 5 ustawy o rachunkowości. Ustalając bowiem graniczną datę rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych bierze się pod uwagę przepisy odnoszące się do bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi te, stosownie do art. 24 ust. 5 ustawy, uznaje się za prowadzone bieżąco m.in. wtedy, gdy zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane za rok obrotowy nie później niż do 85. dnia po dniu bilansowym. W przypadku sprawozdania finansowego za 2019 r. ostatecznym terminem na przygotowanie tego zestawienia jest więc 25 marca 2020 r. Do tego też dnia należy rozliczyć różnice inwentaryzacyjne za 2019 r. Rozliczenia różnic dokonuje się na podstawie protokołu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych zatwierdzonego przez kierownika jednostki.

Ujawnioną w wyniku spisu z natury nadwyżkę towarów należy wycenić w cenach przyjętych do ewidencji towarów w jednostce. Wartość nadwyżki ujmuje się na zwiększenie wartości towarów w korespondencji z kontem "Rozliczenie nadwyżek". Sposób rozliczenia nadwyżki uzależniony jest od wyników postępowania wyjaśniającego. Jeśli nadwyżka towarów wynika z błędów popełnionych w ewidencji rozchodu towarów i nie ma możliwości jej skompensowania z niedoborem, gdyż takiego nie stwierdzono, to tak zwaną nadwyżkę pozorną, można odnieść na zmniejszenie kosztów sprzedaży towarów.

Ewidencja księgowa ujawnienia i rozliczenia pozornej nadwyżki towarów

1. Ujawnienie nadwyżki towarów:
      - Wn konto 33 "Towary",
      - Ma konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek".
2. Ewentualne odchylenia od cen ewidencyjnych towarów przypadające na nadwyżkę:
      - Wn/Ma konto 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów",
      - Ma/Wn konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek".
3. Rozliczenie pozornej nadwyżki towarów powstałej w wyniku błędów w ich rozchodzie:
      - Wn konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek",
      - Ma konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)".

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.