Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Przekazanie własnych produktów w ramach reklamy lub darowizny - ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przekazanie własnych produktów w ramach reklamy lub darowizny - ujęcie w księgach rachunkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019

Jednostka produkcyjna prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 oraz sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. Wyroby gotowe podlegają objęciu ewidencją magazynową. W jaki sposób ewidencjonować zużycie tych produktów w ramach reklamy, a jak w przypadku, gdy wyroby przekazywane są w ramach darowizny?

Przekazanie wyrobów gotowych na potrzeby reklamy

W przypadku jednostki rozliczającej koszty działalności operacyjnej na kontach zespołu 4 i 5 oraz prowadzącej ewidencję magazynową (wyrobów), wydanie własnych wyrobów na potrzeby reklamy może przebiegać zapisem:

      - Wn konto 52 "Koszty sprzedaży" lub 55 "Koszty zarządu",
      - Ma konto 60 "Produkty gotowe i półprodukty".

Jeśli jednostka ewidencjonuje wyroby w stałych cenach ewidencyjnych, to należy odpowiednio skorygować również odchylenia od cen ewidencyjnych, zapisem:

      - Wn/Ma konto 52 lub konto 55,
      - Ma/Wn konto 62 "Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów".

W praktyce dopuszcza się również stosowanie rozwiązania polegającego na księgowaniu wartości wyrobów gotowych wydanych na cele reklamy zarówno na kontach zespołu 4, jak i na kontach zespołu 5. W takim przypadku jednostki, sporządzające porównawczy rachunek zysków i strat, powinny zastosować konta obrotów wewnętrznych.

Wówczas ewidencja wydania wyrobów na cele reklamy może przebiegać następująco:

   1) obciążenie kosztów rodzajowych:
      - Wn konto 40-7 "Koszty reklamy",
      - Ma konto 79-0 "Obroty wewnętrzne"
   oraz równolegle:
      - Wn konto 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych",
      - Ma konto 60;
   2) równoległe zarachowanie kosztów na konto zespołu 5:
      - Wn konto 52 lub konto 55,
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Jeżeli ewidencja wyrobów prowadzona jest w cenach różniących się od kosztów wytworzenia, to wydanie ich z magazynu należy ponadto skorygować o odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na te aktywa.

Dodajmy, że w sytuacji, gdy wyroby gotowe nie są objęte ewidencją magazynową, a ich wartość w momencie wytworzenia odnoszona jest bezpośrednio w koszty, przekazanie ich na cele reklamy można zaksięgować zapisem:

      - Wn konto 52 lub konto 55,
      - Ma konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów".

Przekazanie własnych wyrobów gotowych w formie darowizny

W ewidencji księgowej darczyńcy przekazanie darowizny kwalifikuje się do kosztów pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki i odnosi w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Wynika to bezpośrednio z treści art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h) ustawy o rachunkowości.

Tak więc jednostka powinna obciążyć wartością wydanych wyrobów gotowych konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" w korespondencji z kontem 60 "Produkty gotowe i półprodukty". Jeżeli ewidencja bilansowa prowadzona jest w jednostce w cenach różniących się od kosztów wytworzenia, to wydanie wyrobów gotowych z magazynu jednostka ma obowiązek skorygować o odchylenia od cen ewidencyjnych.

W sytuacji, gdy jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat, przekazanie wyrobów gotowych w formie darowizny oraz ewentualne odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów powinna rozliczać za pośrednictwem kont 79-0 "Obroty wewnętrzne" oraz 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych".

Dodajmy, że przekazanie wyrobów gotowych w formie darowizny należy opodatkować stawką VAT właściwą dla danego wyrobu.

Zatem przekazanie wyrobów w formie darowizny w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5 oraz sporządzającej porównawczy rachunek zysków i strat może przebiegać następująco:

1. Rozchód wyrobów gotowych z tytułu darowizny:
      - Wn konto 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych",
      - Ma konto 60 "Produkty gotowe i półprodukty"
      oraz równolegle:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 79-0 "Obroty wewnętrzne".
2. Rozliczenie ewentualnych odchyleń przypadających na wydane wyroby:
   a) odchylenia kredytowe:
      - Wn konto 62 "Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów",
      - Ma konto 79-1
      oraz równolegle:
      - Wn konto 79-0,
      - Ma konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne";
   b) odchylenia debetowe:
      - Wn konto 79-1,
      - Ma konto 62
      oraz równolegle:
      - Wn konto 76-1,
      - Ma konto 79-0.
3. Ujęcie VAT należnego od darowizny:
      - Wn konto 76-1,
      - Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego".
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.