Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Udokumentowanie likwidacji środka trwałego

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Udokumentowanie likwidacji środka trwałego

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (332) z dnia 20.10.2012

Podjęliśmy decyzję o dokonaniu fizycznej likwidacji (utylizacji) przestarzałego, nieprzydatnego zestawu komputerowego, który wycofaliśmy z używania pod koniec ubiegłego roku. Jak udokumentować likwidację tego środka trwałego?

W praktyce wyodrębnia się dwa zdarzenia związane z likwidacją środka trwałego:

 • postawienie środka trwałego w stan likwidacji oraz
   
 • fizyczna likwidacja środka trwałego.

Samo podjęcie decyzji o likwidacji środka trwałego nie jest bowiem jednoznaczne z jego fizyczną likwidacją. Może się zdarzyć, że środek trwały przestaje być użytkowany, ale jego likwidacja z różnych przyczyn nastąpi w terminie późniejszym (tak jak w sytuacji przedstawionej w pytaniu).

Środki trwałe, które utraciły swoją przydatność i które w związku z tym nie mogą być wykorzystywane w prowadzonej działalności są wycofywane z używania, co z kolei stanowi podstawę do postawienia ich w stan likwidacji.

Zarówno samo postawienie środka trwałego w stan likwidacji, jak i jego fizyczną likwidację należy prawidłowo udokumentować.

Zdarzenie gospodarcze, jakim jest wycofanie środka trwałego z używania i postawienie go w stan likwidacji, może zostać udokumentowane dowodem wewnętrznym "LT - Likwidacja środka trwałego". Podstawą do jego wystawienia może być inny dokument wewnętrzny, np. pisemna decyzja kierownika jednostki o postawieniu środka trwałego w stan likwidacji lub protokół komisji likwidacyjnej zatwierdzony przez kierownika jednostki.

Dowód LT stanowi podstawę do wyksięgowania środka trwałego z ewidencji bilansowej i do ujęcia go w ewidencji pozabilansowej po stronie Wn konta 09 "Środki trwałe w likwidacji" - do momentu faktycznego (fizycznego) zakończenia likwidacji. Po jej zakończeniu zostanie on jednostronnie z tego konta wyksięgowany, zapisem: Ma konto 09 "Środki trwałe w likwidacji".

Poniżej prezentujemy przykładowo wypełniony dokument LT.

Dokument LT

Przykład

Postawienie środka trwałego w stan likwidacji

I. Założenia:

1. Spółka jawna posiada w ewidencji księgowej środek trwały całkowicie zamortyzowany, który postanowiła poddać likwidacji. Wystawiono dokument LT.

2. Wartość początkowa środka trwałego wynosiła: 5.000 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LT - postawienie środka trwałego w stan likwidacji 5.000 zł 07-1 01
2. PK - ujęcie w ewidencji pozabilansowej środka trwałego postawionego w stan likwidacji 5.000 zł 09-2 -

III. Księgowania:

Postawienie środka trwałego w stan likwidacji

Ewidencja pozabilansowa:

Postawienie środka trwałego w stan likwidacji

Środek trwały pozostanie w ewidencji pozabilansowej aż do momentu jego fizycznej likwidacji. Wtedy na podstawie protokołu likwidacyjnego należy wyksięgować ten środek z ewidencji pozabilansowej jednostronnym zapisem po stronie Ma na koncie 09-2 "Środki trwałe w likwidacji".

Fizyczną likwidację środka trwałego (postawionego wcześniej w stan likwidacji) wskazane jest udokumentować stosownym protokołem, potwierdzającym fakt zakończenia likwidacji. Z dokumentu tego powinno jednoznacznie wynikać, iż środek trwały został zlikwidowany.

Protokół fizycznej likwidacji środka trwałego sporządzany jest przez komisję likwidacyjną, a podstawą jego sporządzenia jest wniosek komisji likwidacyjnej oraz decyzja kierownika jednostki. Sporządza się go zazwyczaj w trzech egzemplarzach - oryginał dla księgowości, pierwsza kopia dla pracownika odpowiedzialnego za gospodarowanie środkami trwałymi w jednostce, druga kopia dla działu, w którym środek trwały był użytkowany.

Wskazane jest, aby protokół ten zawierał:

 • pieczątkę jednostki,
   
 • miejsce i datę sporządzenia,
   
 • numer kolejny protokołu,
   
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji likwidacyjnej,
   
 • nazwę likwidowanego środka trwałego,
   
 • numer inwentarzowy środka trwałego,
   
 • sposób likwidacji,
   
 • podpisy członków komisji likwidacyjnej,
   
 • załączniki - w tym, np.: wniosek komisji likwidacyjnej, decyzja kierownika jednostki o likwidacji środka trwałego, inne dokumenty poświadczające przeprowadzenie fizycznej likwidacji składnika majątkowego (potwierdzenie przyjęcia do utylizacji, rachunek za wywóz na składowisko odpadów itp.).

Protokół fizycznej likwidacji środka trwałego może przedstawiać się następująco:

PORT Spółka z o.o. 
ul. Różana 85
61-324 Bydgoszcz
   (pieczęć jednostki)

Bydgoszcz, 3 lutego 2012 r.

Protokół fizycznej likwidacji środka trwałego

nr 1/2012

Komisja w składzie:

1. Wojciech Kowalski

2. Krzysztof Nowakowski

3. Bronisław Król

potwierdza dokonanie fizycznej likwidacji środka trwałego w postaci zestawu komputerowego o numerze inwentarzowym 491/0026.

Sposób likwidacji: utylizacja.

W załączeniu:

1. Decyzja kierownika jednostki o likwidacji środka trwałego.

2. Potwierdzenie przyjęcia zestawu do utylizacji wystawione przez firmę zewnętrzną, zajmującą się utylizacją odpadów.

Podpisy komisji:

Wojciech Kowalski
Krzysztof Nowakowski
Bronisław Król

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.