Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Zmiana godzin rozpoczynania i kończenia pracy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmiana godzin rozpoczynania i kończenia pracy

Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016
Ewa Madejek

Regulamin pracy określa godziny wykonywania pracy od 800 do 1600. Jedna z pracujących osób chciałaby zmienić swoje godziny pracy w taki sposób, aby rozpoczynać pracę między 800 a 900 i kończyć po 8 godzinach między 1600 a 1700. Pracodawca zgadza się na tę propozycję. Czy wystarczą w tym celu ustne uzgodnienia, czy zmianę tę należy wprowadzić w regulaminie?

Pracownik, o którym mowa w pytaniu, chciałby pracować w ruchomym czasie pracy. Może w tym celu złożyć pisemny wniosek, który po akceptacji pracodawcy upoważni go do pracy w takim rozkładzie. Rozkład tego rodzaju pracodawca może też wprowadzić w przepisach zakładowych.

Przepisy art. 1401 K.p. przewidują dwa warianty ruchomej organizacji pracy, na podstawie których rozkład czasu pracy może:

  • wskazywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy,
     
  • określać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla niego dniem pracy.


W przypadku stosowania ruchomej organizacji wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.


Przepisy Kodeksu pracy określają też tryb wprowadzenia ruchomej organizacji czasu pracy. W myśl art. 150 § 3 K.p. ruchomy rozkład ustala się:

  • w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a K.p., albo
     
  • w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.

W podany sposób system ruchomy pracodawca może wprowadzić dla całego zakładu pracy lub dla określonych grup pracowników. Nie jest przy tym wymagana zgoda lub wnioski pracowników.

Niezależnie od wprowadzenia systemu ruchomego na mocy art. 150 § 3 K.p., wniosek o jego zastosowanie może także złożyć pracownik. Przepis art. 150 § 5 K.p. wymaga, aby miał on formę pisemną. Po wyrażeniu zgody przez pracodawcę, pracownika będzie obowiązywał wtedy indywidualny ruchomy rozkład czasu pracy. Przy czym może on różnić się od wprowadzonego dla pracowników w całym zakładzie.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu nie wystarczą ustne uzgodnienia pracownika z pracodawcą odnośnie pracy w ruchomym rozkładzie czasu pracy. Przepisy z zakresu prawa pracy wymagają formalnego pisemnego wniosku zainteresowanego. Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę, to pracownik będzie pracował w ruchomym rozkładzie wynikającym z tego wniosku. Takiej indywidualnej zmiany rozkładu czasu pracy nie wprowadza się do regulaminu pracy.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60