Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Zapis w świadectwie pracy dotyczący zajęcia komorniczego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zapis w świadectwie pracy dotyczący zajęcia komorniczego

Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Ewa Madejek

Pracownik, któremu wypowiedzieliśmy umowę, ma zajęte wynagrodzenie przez komornika na poczet należności niealimentacyjnych. Ze względu na wysokość zarobków nie ma jednak możliwości ich potrącenia. Czy w świadectwie pracy należy zamieścić wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia? Jeżeli tak, to co należy tam wpisać?

Pomimo niedokonania potrąceń niealimentacyjnych z wynagrodzenia za pracę ze względu na zbyt niskie wynagrodzenie pracownika, w świadectwie pracy należy zamieścić wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia. Jest to wymóg ustawowy. Przy czym wysokość potrąconych kwot w takim przypadku będzie wynosiła 0 zł.

Jak wskazuje art. 97 § 2 K.p., w świadectwie pracy podaje się m.in. informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Informacje o zajęciu wynagrodzenia za pracę podaje się w ust. 5 świadectwa pracy. Przy czym należy wskazać oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej, a także wysokość potrąconych kwot. Wzór świadectwa pracy, który przewiduje m.in. zamieszczenie informacji o zajęciu wynagrodzenia za pracę, określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 282 ze zm.).

W przedstawionej sytuacji fakt, że pracownik uzyskuje na tyle niskie wynagrodzenie, iż niemożliwe jest dokonanie z niego potrąceń niealimentacyjnych, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zamieszczenia informacji o tym zajęciu w świadectwie pracy. Przy czym jako wysokość potrąconych kwot należy podać faktyczną ich wysokość wynoszącą w tym przypadku 0 zł.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60