Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Termin wydania protokołu powypadkowego oraz konsekwencje opóźnienia w zgłoszeniu ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Termin wydania protokołu powypadkowego oraz konsekwencje opóźnienia w zgłoszeniu wypadku

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (463) z dnia 1.07.2018

1) Pracownik zgłosił wypadek przy pracy po dłuższym czasie od jego rzekomego zaistnienia. Po dwóch tygodniach od zgłoszenia zwrócił się o wydanie protokołu powypadkowego. Gdy się dowiedział, że nie może go jeszcze odebrać, stwierdził, że wniesie skargę na pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy. Czy przepisy wskazują graniczną datę odbioru protokołu?

Żądanie pracownika jest nieuzasadnione, gdyż termin odbioru protokołu powypadkowego nie został ściśle określony przez ustawodawcę.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Termin ten może zostać przekroczony w razie wystąpienia uzasadnionych przeszkód lub trudności, których przyczyny zespół powypadkowy powinien odnotować w punkcie 12 protokołu. Tak wynika z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków (Dz. U. nr 105, poz. 870), dalej rozporządzenia. Opóźnienie należy więc uzasadnić. Usprawiedliwieniem dla opóźnienia może być fakt, że poszkodowany nie zgłosił zdarzenia bezpośrednio po jego zaistnieniu, bowiem w takim przypadku trudniej jest odtworzyć warunki w jakich do niego doszło. Inną przyczyną może być niemożność wysłuchania świadka wypadku, gdy jest ono kluczowym dowodem w postępowaniu (np. jego wyjazd) lub brak możliwości odebrania wyjaśnień od samego poszkodowanego (np. w razie przebywania w stanie uniemożliwiającym kontaktowanie się). Przeszkodą może być również konieczność zasięgnięcia opinii prawnej. Od zespołu powypadkowego wymaga się rzetelnej analizy, a nie pochopnego wyciągania wniosków, dlatego jeżeli jego członkowie mają jakiekolwiek wątpliwości, mogą odroczyć przygotowanie protokołu.

Kolejnym elementem postępowania, który oddala moment przekazania protokołu powypadkowego jest to, że powinien on zostać zatwierdzony przez pracodawcę. Co do zasady zatrudniający ma na to 5 dni, ale zanim do tego dojdzie zespół powypadkowy musi zapoznać z jego treścią samego poszkodowanego (§ 11 ust. 1 rozporządzenia), który ma prawo złożyć zastrzeżenia do ustaleń oraz wniosków w nim zawartych. Poza tym sam pracodawca może odmówić podpisania protokołu (np. przyznając rację zastrzeżeniom pracownika lub wskazując własne) i przekazać sprawę zespołowi powypadkowemu do ponownego rozpatrzenia, co wydłuża postępowanie o kolejne 5 dni (§ 13 ust. 3 rozporządzenia). Po dokonaniu ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień sporządzany jest kolejny protokół, który również musi zostać zatwierdzony przez pracodawcę. Z przedstawionych regulacji wynika, iż postępowanie powypadkowe może się przedłużyć, co podważa 14-dniowy termin, na który powołuje się pracownik Czytelnika. Pracownik ma oczywiście prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do inspekcji pracy, jest to bowiem instytucja, która zajmuje się egzekwowaniem przestrzegania przepisów prawa pracy, niemniej istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie ono uznane za przedwczesne. Gdyby jednak doszło do kontroli pracodawcy przez inspekcję pracy, należy liczyć się z tym, że podczas jej przeprowadzania audyt nie ograniczy się wyłącznie do aktualnego postępowania powypadkowego.


2) Czy zgłoszenie przez pracownika wypadku z opóźnieniem powoduje jakieś konsekwencje dla niego lub dla pracodawcy?

Zwłoka nie może powodować odmowy przeprowadzenia postępowania powypadkowego, niemniej w takim przypadku pracodawca ma prawo wyciągnąć wobec pracownika konsekwencje dyscyplinarne. W myśl § 2 rozporządzenia, co do zasady, zgłoszenie wypadku przy pracy powinno nastąpić niezwłocznie, przy czym brak jest ustawowej definicji tego terminu. Należy przyjąć, iż powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki. Usprawiedliwieniem dla opóźnienia mogą być jedynie niemożliwe do pokonania przeszkody. Przy czym wymóg niezwłocznego zawiadomienia pracodawcy o wypadku powinno się raczej łączyć z nałożonym na pracodawcę obowiązkiem zabezpieczenia miejsca wypadku (w tym także maszyn i urządzeń technicznych) do czasu ustalenia jego okoliczności i przyczyn przez zespół wypadkowy, a nie z prawem pracownika do przeprowadzenia na jego rzecz postępowania. Dlatego sądy skłaniają się ku tezie, że niezgłoszenie pracodawcy w sposób niezwłoczny wypadku przez poszkodowanego pracownika nie uzasadnia odmowy uznania zdarzenia za wypadek przy pracy (por. wyrok SN z 6 listopada 1998 r., sygn. akt II UKN 290/98, OSNP 1999/24/793). Oznacza to, że nawet jeżeli zatrudniony nie poinformuje przełożonego o incydencie bezpośrednio po jego zaistnieniu, nie można go pozbawić prawa żądania ustalenia, że miało ono charakter wypadku (por. wyrok SN z 14 września 2000 r., sygn. akt II UKN 702/99, OSNP 2002/6/143). Wynika to z tego, że skutki zdarzenia mogą być przez poszkodowanego odczuwalne dopiero po dłuższym czasie, a w chwili zaistnienia wypadku zatrudniony może być nieświadomy tych skutków.

Zwracamy uwagę! Przeprowadzenia postępowania powypadkowego może żądać również były pracownik. Taka osoba powinna zgłosić wypadek przy pracy w formie pisemnej wraz z informacjami o udzieleniu pomocy lekarskiej, np. przez szpital oraz ze wskazaniem szczegółów związanych ze zdarzeniem (czas, miejsce, okoliczności faktyczne, świadkowie).

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.