Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Zaliczenie do ogólnego stażu pracy równoległego zatrudnienia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zaliczenie do ogólnego stażu pracy równoległego zatrudnienia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017

Zatrudniliśmy pracownika pozostającego w stosunku pracy w innym podmiocie. Czy do ogólnego stażu pracy należy zaliczyć okres już wykonywanej umowy (do momentu podjęcia zatrudnienia w naszym zakładzie)?

Zasady obliczania okresu zatrudnienia, tzw. stażu pracy, zależą od tego do jakich celów ma zostać przyjęty. Podstawą do jego zastosowania są:

 • przepisy o charakterze powszechnie obowiązującym (np. w zakresie urlopu wypoczynkowego - Kodeks pracy, prawa do dodatku za wieloletnią pracę albo nagrody jubileuszowej w sektorze budżetowym - pragmatyki służbowe),
   
 • wewnętrzne regulacje zakładowe (układ zbiorowy pracy, regulamin pracy czy wynagradzania) albo
   
 • umowa o pracę.

Przewidują one staż tzw. ogólny oraz zakładowy. Pierwszy uwzględnia wszystkie okresy pracy, także u innego pracodawcy, drugi tylko w danym zakładzie pracy.

Przykładem stażu o charakterze ogólnym może być tzw. staż urlopowy. Do ustalenia wymiaru urlopu (ale nie prawa do urlopu) jest on dodatkowo rozszerzony, gdyż obok okresów zatrudnienia i innych zrównanych z nimi okresów aktywności zawodowej (np. prowadzenia gospodarstwa rolnego), zalicza się też okresy ukończonej nauki. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo i wymiar urlopu, uwzględnieniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy (art. 1541 § 2 K.p.).

Przykład

Ubiegłoroczny absolwent szkoły wyższej od 1 maja br. został zatrudniony w zakładzie B na czas nieokreślony w wymiarze 1/2 etatu. Z dokumentów przez niego przedłożonych wynika, że od 1 listopada 2016 r. i nadal pracuje na część etatu także w zakładzie pracy A, który jest dla niego pierwszym pracodawcą w życiu zawodowym.

Dla celów urlopowych pracodawca B uwzględnił staż w poprzednim zakładzie liczony od 1 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r., co w zakresie:

 • prawa do urlopu pozwoliło na nabycie przez zainteresowanego uprawnień urlopowych według zasad dla urlopu kolejnego (a nie w pierwszym roku zatrudnienia),
   
 • wymiaru urlopu dało staż na poziomie 8,5 roku.
Kalkulatory Kalkulator stażu urlopowego dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl.

W 2017 r. w zakładzie B pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze 7 dni (20 dni x 1/2 etatu = 10 dni; 10 dni x 8/12 = 6,66 dnia, po zaokrągleniu 7 dni), a w 2018 r. jego wymiar wyniesie 10 dni, z tym że 31 października tego roku, tj. wraz z osiągnięciem 10-letniego stażu ogólnego, pracownik uzyska prawo do 3 dni urlopu uzupełniającego (6 dni x 1/2 etatu).
 

Ważne: Staż pracy można potwierdzić wszelkimi dokumentami stosowanymi powszechnie w stosunkach pracy (por. wyrok SN z 4 czerwca 2008 r., sygn. akt II PK 292/07, OSNP 2009/19-20/259).

Odmienne rozwiązanie przyjęto w zakresie stażu jubileuszowego pracownika samorządowego. Jeżeli praca w urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego. Więcej na ten temat pisaliśmy w UiPP nr 14/2017, str. 37-39. W zakresie innych uprawnień uwarunkowanych stażem pracy należy stosować przepisy/postanowienia je regulujące.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60