Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Przechowywanie skierowania na badania lekarskie w aktach osobowych pracownika
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przechowywanie skierowania na badania lekarskie w aktach osobowych pracownika

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017

Osoba kontrolująca z sanepidu zarzuciła pracodawcy, że nie przechowuje w teczkach osobowych skierowań na badania profilaktyczne pracowników. Czy faktycznie jest on obowiązany przechowywać ten dokument? Jeśli tak, to czy powinien znaleźć się on w aktach osobowych pracownika?

Nie ma bezpośredniego obowiązku prawnego przechowywania przez pracodawcę kopii skierowania na profilaktyczne badania lekarskie.

Pracodawca niezależnie od formy organizacyjno-prawnej oraz wielkości zatrudnienia obowiązany jest do kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie. W zależności od konkretnego przypadku mogą to być badania wstępne, okresowe albo kontrolne.

Ważne: Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Pracowniczy obowiązek wykonania badań lekarskich jest poprzedzony obowiązkiem pracodawcy sporządzenia oraz przekazania zatrudnionemu w dwóch egzemplarzach skierowania na badania (dla pracownika i dla lekarza medycyny pracy).

Aktywne druki i formularze Wzór skierowania na badania lekarskie
dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl

Skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie jest dokumentem sformalizowanym. Jego wzór stanowi załącznik nr 3a do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników... (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067). Bardzo ważną częścią tego skierowania jest opis warunków pracy. Powinien on uwzględniać informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy. Należy przy tym podać wielkości narażenia oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku. Informacja w powyższym zakresie powinna być zamieszczona w formie wskazania nazwy czynnika (czynników) i wielkości narażenia. Na podstawie tak przygotowanego skierowania lekarz medycyny pracy przeprowadza badania, a następnie wydaje orzeczenie, z którego wynika możliwość bądź brak możliwości wykonywania przez pracownika powierzonej pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy... (Dz. U. z 2017 r. poz. 894) obowiązek przechowywania dotyczy jedynie orzeczeń wydanych w wyniku badań profilaktycznych. Natomiast, jeśli chodzi o kopię skierowania na badania lekarskie, jest to jedynie praktyką zalecaną przez niektórych ekspertów. Skierowanie oraz orzeczenie dają bowiem kompletny obraz w zakresie możliwości dopuszczenia pracownika do pracy w warunkach środowiska pracy opisanych w treści skierowania.

Przechowywanie kopii skierowania na badania wobec braku szczególnej regulacji nie musi bezwzględnie ograniczać się do akt osobowych. Pracodawca może więc założyć osobny segregator, w którym będzie przechowywał kopie tych dokumentów. Jednak praktyczniejsze jest ich umieszczanie w poszczególnych częściach akt osobowych prowadzonych oddzielnie dla każdego pracownika wraz z orzeczeniem wydanym na jego podstawie po zakończonych badaniach lekarskich.

Zwracamy uwagę! W przypadku gdy pracodawca zdecyduje się na przechowywanie kopii skierowania na badania lekarskie w aktach osobowych, powinien pamiętać, że dokument ten, gdy dotyczy badań wstępnych powinien być wpięty wraz z orzeczeniem w części A akt osobowych, a w przypadku badań okresowych oraz kontrolnych w części B akt osobowych.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60