Wyszukaj

Jak szukać?»

2 października 2017 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań PIT-CFC oraz CIT-CFC za 2016 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Wykazywanie okresów zatrudnienia w "zbiorczym" świadectwie pracy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wykazywanie okresów zatrudnienia w "zbiorczym" świadectwie pracy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013

W dniu 1 kwietnia 2011 r. zatrudniliśmy pracownika do działu produkcji, na podstawie umowy na czas określony do 31 marca 2012 r., a następnie zawarliśmy drugą taką umowę od 1 kwietnia 2012 r. do 31 lipca 2013 r. Łącznie czas zatrudnienia terminowego przekroczy 24 miesiące. Kiedy w takiej sytuacji powinniśmy wystawić "zbiorcze" świadectwo pracy i czy w jego treści poszczególne okresy zatrudnienia powinny być wykazane łącznie, czy oddzielnie?

Od 21 marca 2011 r. obowiązują znowelizowane zasady wystawiania świadectwa pracy w odniesieniu do zatrudniania terminowego. Zgodnie z art. 97 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm, dalej: K.p., w przypadku gdy pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na czas określony, na czas wykonania określonej pracy lub na okres próbny, świadectwo pracy, obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie tych umów, wydaje się z upływem 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z nich. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy, o której mowa w art. 97 § 11 K.p., zawartej przed upływem wspomnianych 24 miesięcy, następuje po tym terminie, świadectwo wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy (art. 97 § 12 K.p.). Z tym ostatnim przypadkiem mamy do czynienia w sytuacji opisanej w pytaniu. Druga umowa terminowa, zawarta przed upływem 24 miesięcy od podpisania pierwszej umowy tego typu, rozwiąże się bowiem po upływie wspomnianych 24 miesięcy. Stąd, zgodnie z dyspozycją art. 97 § 12 K.p., świadectwo pracy należy wydać w dniu upływu okresu obowiązywania tej umowy, niezależnie od tego, że czas trwania zatrudnienia terminowego przekroczy 24 miesiące.


WAŻNE: Pracownik może w każdym czasie zażądać wydania świadectwa pracy za zakończone okresy zatrudnienia, przypadające przed dniem zgłoszenia wniosku. Wniosek pracownika jest dla pracodawcy wiążący.


Żądanie wydania świadectwa pracy może dotyczyć wydania świadectwa za okresy zatrudnienia na podstawie poszczególnych umów terminowych lub za "zbiorczy", zakończony okres zatrudnienia terminowego, przypadający przed zgłoszeniem żądania. Jeżeli jednak pracownik nie zgłosił wniosku o wcześniejsze wystawienie świadectwa, w omawianej sprawie powinno ono zostać wydane z upływem drugiej umowy na czas określony. Należy w tym miejscu zasygnalizować, iż w razie jej wcześniejszego wypowiedzenia lub rozwiązania w trybie natychmiastowym, świadectwo pracy powinno zostać wydane wraz z definitywnym ustaniem zatrudnienia. Pracodawca nie powinien w takim przypadku "czekać" z wystawieniem świadectwa aż do dnia, w którym umowa, zgodnie z datą wskazaną w jej treści, powinna ulec rozwiązaniu. Pracodawcę, oprócz szczególnych wymogów dotyczących wystawiania świadectwa pracy przy zatrudnieniu terminowym, wynikających z art. 97 § 11 i 12 K.p., obowiązuje bowiem ogólna zasada niezwłocznego wystawienia świadectwa pracy w razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę (art. 97 § 1 K.p.).

Zakładając jednak, że w sytuacji przedstawionej w pytaniu ostatnia z zawartych umów o pracę nie zostanie rozwiązana przed jej końcowym terminem, pracodawca powinien je wydać w dniu 31 lipca 2013 r. W treści świadectwa powinien wykazać okresy zatrudnienia nawiązanego na podstawie umowy na czas określony. Może to nastąpić poprzez wymienienie kolejno przypadających okresów zatrudnienia lub jedynie poprzez wskazanie zbiorczego okresu zatrudnienia terminowego, którego dotyczy świadectwo, bez "rozbijania go" na poszczególne okresy i bez wymieniania umów o pracę, na podstawie których świadczona była wówczas praca. Wybór sposobu przedstawienia terminowego okresu zatrudnienia zależy od pracodawcy, przy czym należy pamiętać, że w świadectwie pracy nie wykazuje się okresów zatrudnienia, za które, na wniosek pracownika, zostało już wydane świadectwo pracy.

Przykładowy fragment świadectwa pracy w zakresie dotyczącym okresu zatrudnienia:

ust. 1. Stwierdza się, że Adam Karolczuk był zatrudniony w Zakładzie Metaloplastyki "Merix" sp. z o.o. w Bydgoszczy

w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. (umowa o pracę na czas określony) od 1 kwietnia 2012 r. do 31 lipca 2013 r. (umowa o pracę na czas określony) lub

był zatrudniony od 1 kwietnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60