Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Kod niepełnosprawności pracownika a prawo do wyższego dofinansowania do ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kod niepełnosprawności pracownika a prawo do wyższego dofinansowania do wynagrodzenia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (312) z dnia 10.03.2012

Czy orzeczenia o niepełnosprawności pracowników zawierające kody łączone, np. "05-R i 02-P" upoważniają pracodawcę do pobierania wyższego dofinansowania na tych pracowników?

Tak. Zgodnie z art. 26a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), dalej ustawy o rehabilitacji, kwoty dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

W związku z powyższym, jeżeli powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na jednym orzeczeniu wskazuje kod niepełnosprawności 05-R i 02-P, to oznacza, że dana osoba posiada upośledzenie narządu ruchu oraz dodatkowo kolejną przyczyną niepełnosprawności na równi ze schorzeniem narządu ruchu jest choroba psychiczna. Pracodawca zatrudniając taką osobę może ją zaliczyć do tzw. schorzeń szczególnych w przypadku ubiegania się o zwiększone dofinansowanie z PFRON.

Według § 32 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. nr 139, poz. 1328 z późn. zm.), symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka.

Ważne: Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.

Poniżej w formie tabeli przedstawiamy symbole schorzeń występujących na orzeczeniach Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wraz ze wskazaniem schorzeń szczególnych uprawniających do uzyskiwania zwiększonego dofinansowania z PFRON.

Symbole schorzeń występujących na orzeczeniach

Symbol

Oznaczenie

Czy uprawnia do wyższego dofinansowania?

01-U

upośledzenie umysłowe (stopnie lekki, umiarkowany i znaczny)

tak

02-P

choroby psychiczne (stopnie lekki, umiarkowany i znaczny)

tak

03-L

zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

nie

04-O

choroby narządu wzroku

tak, ale tylko stopnie umiarkowany
i znaczny

05-R

upośledzenie narządu ruchu

nie

06-E

epilepsja (stopnie lekki, umiarkowany i znaczny)

tak

07-S

choroby układu oddechowego i krążenia

nie

08-T

choroby układu pokarmowego

nie

09-M

choroby układu moczowo-płciowego

nie

10-N

choroby neurologiczne

nie

11-I

inne, w tym schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne itd.

nie

12-C

całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm (stopnie lekki, umiarkowany i znaczny)

tak

Wysokości kwot dofinansowań obowiązujące w 2012 r. podawaliśmy w UiPP nr 1/2012, str. 7-8.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60