Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Służebność przesyłu za wynagrodzeniem
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Służebność przesyłu za wynagrodzeniem

Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Dawid Szwarc

Jestem właścicielem nieruchomości gruntowej. Otrzymałem pismo z przedsiębiorstwa wodociągowego w sprawie konieczności przeprowadzenia rury o średnicy 150 mm przez część mojej działki. Zdaniem firmy jest to jedyny racjonalny sposób, by zasilić w wodę działki znajdujące się za moją nieruchomością. W związku z tym przedstawiono mi propozycję ustanowienia w drodze umowy służebności. W przeciwnym wypadku sprawa ma zostać skierowana na drogę postępowania sądowego. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Zasadniczo tak. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia doprowadzające m.in. wodę, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Jest to tzw. służebność przesyłu. Stanowi o tym art. 3051 Kodeksu cywilnego. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania ze wspomnianych urządzeń, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Wspomniane wynagrodzenie powinno być ustalane każdorazowo indywidualnie i dostosowane do okoliczności, w tym zakresu, charakteru i trwałości obciążenia, jego uciążliwości, wpływu na ograniczenie korzystania z nieruchomości przez właściciela oraz zmniejszenia jej wartości. Najistotniejszym celem tego wynagrodzenia jest rekompensata ograniczenia właściciela w korzystaniu z nieruchomości, przy uwzględnieniu stopnia ingerencji w jego prawo własności.

Co istotne, przedmiotowa służebność obciąża nieruchomość, a nie aktualnego właściciela nieruchomości. Jest ograniczonym prawem rzeczowym, które zostaje ujawnione w księdze wieczystej. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa. Przechodzi również na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń - gdyby do takiej sytuacji w przyszłości doszło. Gdy dojdzie do wygaśnięcia służebności, na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń przesyłowych utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Należy wspomnieć, że także właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu, w sytuacji gdy przedsiębiorstwo odmawia zawarcia z nim stosownego porozumienia.

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60