Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Spadki i darowizny  »   Dyspozycja na wypadek śmierci opodatkowana
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dyspozycja na wypadek śmierci opodatkowana

Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Dawid Szwarc

Mój ojciec ustanowił dyspozycję wypłaty po jego śmierci na moją rzecz kwoty 20 tys. zł. Środki te zostały mi wypłacone 3 tygodnie temu. W testamencie ojciec zapisał spadek moim siostrom. Z tego co wiem kwota dyspozycji nie wchodzi do spadku. Czy oznacza to, że nie podlega podatkowi i nie ma konieczności składania deklaracji?

NIE, wypłata taka podlega podatkowi od spadków i darowizn. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej - tzw. dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Kwota takiej wypłaty nie może być wyższa niż 20-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Prawdą jest, że taka wypłata nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku, a beneficjent tej dyspozycji nie staje się przez taką czynność spadkobiercą zmarłego posiadacza rachunku.

Fakt, iż powyższa wypłata jest wyłączona spod reguł dziedziczenia nie oznacza, że nie stosuje się do niej przepisów podatkowych. Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. w związku z nabyciem praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Wynika to z art. 1 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r. poz. 205 ze zm.). Z uwagi na to, że Czytelnik należy do tzw. grupy zerowej, może skorzystać z całkowitego zwolnienia podatkowego (art. 4a ustawy). W tym celu musi złożyć zeznanie podatkowe (SD-Z2) w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Przepis nie zwalnia podatnika z obowiązku zgłoszenia nabycia, jeśli wypłata następuje ze strony banku czy nawet wtedy, gdy bank wyśle do urzędu skarbowego informację o dokonanej wypłacie.

Jeśli Czytelnik nie spełni warunków pozwalających na skorzystanie z omawianego zwolnienia, wypłacona dyspozycja będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Dzieci należą do I grupy podatkowej, zatem opodatkowaniu podlegać będzie czysta wartość przysporzenia przekraczająca tzw. kwotę wolną wynoszącą w tym przypadku 9.637 zł.

Spadki i darowizny - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60