Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Spadki i darowizny  »   Zamiast sprawy w sądzie poświadczenie spadku u notariusza
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zamiast sprawy w sądzie poświadczenie spadku u notariusza

Gazeta Podatkowa nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016
Dawid Szwarc

Mój ojciec pozostawił dwa testamenty. Zmarł kilka tygodni temu. Z przyczyn zdrowotnych muszę szybko spieniężyć odziedziczoną część majątku, by środki przeznaczyć na leczenie. Z tego powodu nie chcę kierować sprawy do sądu. Czy istnieje możliwość szybkiego przeprowadzenia sprawy spadkowej, jeśli wszystkie zainteresowane osoby są dyspozycyjne?

Można skorzystać z poświadczenia dziedziczenia w formie aktu notarialnego. Zaletą tej formy poświadczenia praw do spadku jest przede wszystkim możliwość znacznie szybszego uzyskania dokumentu pozwalającego legitymować się prawem do spadku. Warto bowiem pamiętać, że względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia. Stanowi o tym art. 1027 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

W trybie notarialnym można poświadczyć zarówno dziedziczenie ustawowe, jak i testamentowe (z wyjątkiem testamentów szczególnych). Po zarejestrowaniu w specjalnym systemie (rejestrze) akt poświadczający dziedziczenie ma dokładnie takie same skutki jak prawomocne postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku. Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób zainteresowanych. Osobami zainteresowanymi są ci, którzy mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. W razie złożenia testamentu - co będzie miało miejsce w sprawie Czytelnika - notariusz dokonuje jego otwarcia i ogłoszenia, chyba że otwarcie i ogłoszenie testamentu już nastąpiło. Z otwarcia i ogłoszenia testamentu sporządza się protokół.

Po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli nie ma wątpliwości co do okoliczności sprawy, m.in. osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku, a w przypadku, gdy spadkodawca uczynił zapis windykacyjny - także co do osoby, na której rzecz spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, i przedmiotu zapisu. Następnie rejent niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia dokonuje jego wpisu do teleinformatycznego rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia. Stanowi o tym art. 95h Prawa o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.). Od 8 września 2016 r. wpis ten będzie następował do specjalnie utworzonego Rejestru Spadkowego.

Spadki i darowizny - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60