Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Spadki i darowizny  »   Spadku nie trzeba dzielić, ale warto to zrobić
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Spadku nie trzeba dzielić, ale warto to zrobić

Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016
Dawid Szwarc

Odziedziczyłem spadek po ojcu. Śmierć ojca miała miejsce blisko rok temu. Do tej pory ani ja, ani rodzeństwo nie dokonaliśmy podziału spadku. Dowiedziałem się, że spadkobiercy mają taki obowiązek, a podział musi nastąpić w okresie 5 lat od śmierci spadkodawcy. Czy to prawda?

NIE. Spadkobiercy nie mają obowiązku dokonania podziału spadku. Od chwili powołania do spadku spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących do masy spadkowej stosownie do przysługującego im udziału w spadku. Brak podziału spadku wymusza współdziałanie spadkobierców w zarządzaniu składnikami tego majątku oraz ustaleniu zasad korzystania z nich. To prędzej czy później doprowadza do różnego rodzaju nieporozumień. Im więcej czasu minie od śmierci spadkodawcy, tym trudniej jest dokonać szybkiego i sprawiedliwego działu spadku. Dlatego mimo że takiego obowiązku nie ma, warto o tym pomyśleć.

Podział spadku może nastąpić w sądzie bądź w formie umowy (jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość, umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego). Sądowy dział spadku powinien zasadniczo obejmować cały spadek. Z ważnych powodów taki dział można jednak ograniczyć do części spadku. Natomiast w odniesieniu do działu umownego, przepis wprost przewiduje możliwość dokonania działu całościowego bądź częściowego. Wynika to z art. 1038 § 2 Kodeksu cywilnego. Częściowy dział spadku, czy to na mocy orzeczenia sądu, czy w drodze umownej, dopuszczalny jest nawet wtedy, gdy do spadku wchodzi nieruchomość. Trzeba jednak pamiętać, iż częściowy dział spadku nie może polegać na tym, że dojdzie do wydzielenia tylko jednej bądź kilku działek z nieruchomości i pozostawienia stanu współwłasności spadkobierców w odniesieniu do pozostałych działek tej nieruchomości. Dział spadku w takim przypadku musi objąć całą nieruchomość, wszystkie działki.


Spadkobiercy nie mają obowiązku dokonania działu spadku.


Dział umowny wchodzi w grę, gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do podziału i jego warunków. Jeśli takiej zgody nie ma, pozostaje sprawa w sądzie. Niemniej jednak z drogi sądowej warto czasem skorzystać również, gdy spadkobiercy są zgodni co do działu. Koszty sądowego podziału są bowiem niższe od umownego, gdy do spadku wchodzi nieruchomość - z uwagi na wysokość taksy notarialnej, która zależy w tym przypadku od wartości nieruchomości.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Spadki i darowizny - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60