Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Spadki i darowizny  »   Kto składa zeznanie SD-3: podatnik czy notariusz?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kto składa zeznanie SD-3: podatnik czy notariusz?

Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
Dawid Szwarc

Planuję zawrzeć ze szwagrem umowę darowizny na jego rzecz. Nie wiem czy przybierze ona formę aktu notarialnego, czy będzie zawarta jedynie na piśmie. Kto w takiej sytuacji ma obowiązek zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego? W jakim terminie należy to zrobić?

Szwagier - mąż siostry - nie należy do tzw. grupy zerowej w podatku od spadków i darowizn, z tego też powodu nie może skorzystać z całkowitego zwolnienia podatkowego. Darowizna uczyniona na jego rzecz podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Szwagier należy zatem do II grupy podatkowej - zbywca (darczyńca) jest bowiem dla niego małżonkiem rodzeństwa. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.


Zeznanie podatkowe SD-3 jest dostępne w serwisie www.druki.gofin.pl.


Podatnicy podatku są obowiązani, z zastrzeżeniem wyjątku, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru (formularz SD-3). W przypadku darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń. Obowiązek składania zeznań podatkowych nie dotyczy przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika. Stanowi o tym art. 17 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86 ze zm.).

Natomiast w sytuacji gdy darowizna zostaje zawarta w formie aktu notarialnego, płatnikiem podatku jest notariusz. Rejent ma obowiązek wpłacić pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrał, a także przekazać w tym terminie, w formie elektronicznej, deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku.

Spadki i darowizny - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60