Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Spadki i darowizny  »   Sprawa spadkowa a opłaty sądowe
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sprawa spadkowa a opłaty sądowe

Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015
Dawid Szwarc

Od blisko dwóch lat sprawa spadkowa po mojej mamie nie jest uregulowana. Zamierzam więc złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Z jakimi opłatami powinnam się liczyć? Spadkobiercami są dzieci zmarłej, każde dziedziczy spadek w równej części.

W pierwszej kolejności wnioskodawca (osoba składająca do sądu wniosek o wszczęcie postępowania) ma obowiązek opłacić pismo opłatą sądową. Aktualnie opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 50 zł. Trzeba jednak pamiętać, że koszty sądowe to nie tylko opłata sądowa. Co więcej, samo poniesienie kosztów nie przesądza o tym, kto ostatecznie zostanie nimi obciążony po zakończeniu sprawy.

W postępowaniu nieprocesowym, do którego należy m.in. wspomniana sprawa, każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Wynika to z art. 520 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.). Niejednokrotnie w tego typu sprawach uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani określonym rozstrzygnięciem, czy też posiadają różne "udziały" w majątku. Podobnie działanie samych uczestników może wpływać na koszty postępowania, konieczność sporządzenia opinii itd. Jeżeli zainteresowanie uczestników wynikiem sprawy jest różne lub gdy ich interesy są sprzeczne, sąd ma prawo stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub nałożyć go na jednego z uczestników nawet w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników. W sytuacji gdy interesy uczestników są sprzeczne, sąd może zobowiązać uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, do zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika. Podobne uprawnienie przysługuje wtedy, gdy uczestnik postępował niesumiennie lub w oczywisty sposób niewłaściwie.

Spadki i darowizny - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60