Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Spadki i darowizny  »   Spłata kredytu a obowiązek podatkowy od darowizny
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Spłata kredytu a obowiązek podatkowy od darowizny

Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Dawid Szwarc

Mąż spłacił kredyt, który sama kiedyś zaciągnęłam. W naszym małżeństwie obowiązuje rozdzielność majątkowa. Teraz w czasie postępowania podatkowego zarzucono mi, że nie dopełniłam formalności i nie zapłaciłam podatku od darowizny. Czy taki zarzut może być zasadny, skoro od męża nigdy nie otrzymałam fizycznie żadnych pieniędzy?

Stanowisko urzędu skarbowego może być prawidłowe. Bez wątpienia ostateczna decyzja wymaga uwzględnienia wszelkich okoliczności sprawy, niemniej kluczowa jest w tym przypadku interpretacja przepisów regulujących podatek od spadków i darowizn oraz małżeńskie ustroje majątkowe.

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski, tytułem m.in. darowizny. W przypadku darowizny należy przyjąć, że dotyczy to darowizny jako umowy nazwanej uregulowanej w Kodeksie cywilnym. Stanowi o tym art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86).

Kluczowa pozostaje jednak wykładnia przepisów. W orzecznictwie wskazuje się, że pojęcie praw majątkowych w ujęciu wspomnianego przepisu nie należy interpretować wyłącznie jako aktywów (kierując się dosłownym brzmieniem analizowanego pojęcia), których nabycie powoduje powiększenie majątku nabywcy. Trzeba także przyjąć, że chodzi o korzyść w jakiejkolwiek postaci uzyskanej przez ten majątek. Przysporzenie może zatem polegać na tym, że ktoś otrzyma w gotówce czy przelewem sumę pieniędzy, jak i na tym, że zmniejszy się jego zadłużenie wobec innego podmiotu, tym samym wpłynie to korzystnie na jego majątek - a więc także wtedy, gdy obdarowany fizycznie nie otrzyma czy nie zobaczy żadnych pieniędzy bądź innych rzeczy - czy praw (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2013 r., sygn. akt II FSK 1125/11). Tym samym nabycie praw majątkowych tytułem darowizny może polegać na świadczeniu na rzecz obdarowanego, sprowadzającego się również do zmniejszenia jego pasywów poprzez zapłatę długu obdarowanego na rzecz osoby trzeciej.

Małżonkowie mogą zatem zawrzeć między sobą umowę darowizny, mocą której jeden składnik majątku przejdzie do majątku współmałżonka lub dojdzie do zmniejszenia zadłużenia jednego z nich. Darowizna wymaga jednak zasadniczo zgłoszenia do urzędu skarbowego (o ile przekracza kwotę wolną od opodatkowania).

Spadki i darowizny - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60