Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Oznaczenie posesji musi być oświetlone
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Oznaczenie posesji musi być oświetlone

Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Dawid Szwarc

Straż gminna udzieliła mi pouczenia w związku z rzekomym złym oznaczeniem mojej posesji. Zarzucono mi, że mam oznaczenie z numerem porządkowym jedynie na budynku w głębi działki, a nie ma go również na ogrodzeniu. Ponadto stwierdzono, że numer posesji nie jest czytelny po zmroku, a powinien być oświetlony. Czy takie zarzuty są zgodne z prawem?

Tak. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Stanowi o tym art. 47b ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.). Na tabliczce tej oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Właściciel nieruchomości powinien także dbać o stan tabliczki, tak aby cały czas była czytelna i widoczna.

Brak odpowiedniego oznaczenia porządkowego działki stanowi wykroczenie. Podobnie brak oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym. Jego sprawca podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

Warto dodać, że organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na wspomnianej tabliczce nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60