Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Rodzina  »   Przemoc w rodzinie i Niebieska Karta
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przemoc w rodzinie i Niebieska Karta

Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Dawid Szwarc

Moja sąsiadka jest ofiarą przemocy w rodzinie. W jej mieszkaniu bardzo często słychać awantury. Nie jest żadną tajemnicą, że mąż sąsiadki ma problemy z alkoholem. Namawiam sąsiadkę do poinformowania o sprawie policji. Ona jednak obawia się, że nic to nie da, gdyż nigdy nie miała robionej obdukcji lekarskiej ani też nie ma naocznych świadków tego, co się dzieje w jej mieszkaniu. Czy mimo tego powinna tę sprawę zgłosić?

Nigdy nie zaleca się ukrywania tego rodzaju zdarzeń. Nawet Czytelniczka, sąsiadka ofiary przemocy, ma społeczny obowiązek, jeśli podejrzenia o zdarzeniu są uzasadnione, dokonać zgłoszenia tej sprawy na policję. Zwlekanie niejednokrotnie prowadzi do tragicznego w skutkach finału.

Co ważne, dla złożenia zawiadomienia nie stanowi przeszkody prawnej fakt, iż ofiara nie poddała się obdukcji lekarskiej. Badanie to nie jest bowiem elementem koniecznym do ścigania tego rodzaju przestępstwa. Oczywiście warto je zrobić, nawet jeśli miałaby to być normalna wizyta u lekarza rodzinnego. Niewątpliwie taki dokument medyczny, jak i zeznania lekarza, mogą ułatwić udowodnienie sprawcy winy.

W myśl przepisów, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, popełnia przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Natomiast ten, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze znacznie surowszej - karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Stanowi o tym art. 207 § 1 i § 2 Kodeksu karnego.

Jeśli sytuacja faktycznie jest poważna, Czytelniczka powinna rozważyć wezwanie pomocy, policji we własnym zakresie. Warto porozmawiać o tym również z samą sąsiadka, aby jednak to ona zdecydowała się podjąć określone kroki.

Podczas policyjnej interwencji należy zażądać od funkcjonariuszy sporządzenia notatki, w której zawarte będą informacje o osobie zgłaszającej konieczność interwencji oraz relacje z jej przebiegu (tzw. Niebieska Karta). Za dowód mogą również służyć zeznania świadków (np. Czytelniczki, domowników itd.).

Warto poinformować sąsiadkę, że istnieje możliwość zwrócenia się o pomoc - faktyczną oraz prawną - do organizacji, których statutowym celem jest pomoc osobom pokrzywdzonym w związku z przemocą w rodzinie. Chodzi tu m.in. o Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (www.niebieskalinia.pl, telefon: 22 6687000).

Rodzina - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60