Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Rodzina  »   Zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017
Dawid Szwarc

Była żona chce doprowadzić do zawieszenia, a nawet pozbawienia mnie władzy rodzicielskiej nad naszymi dziećmi. Przez ostatnie miesiące faktycznie miałem mniejszy kontakt z rodziną, opóźniałem się w płatnościach alimentów. Było to spowodowane problemami osobistymi i utratą pracy. Jakie warunki muszą być spełnione, żeby można było zastosować wobec rodzica aż tak surowe sankcje? Czy pozbawi mnie to prawa do widzenia i kontaktów z dziećmi?

Zastosowanie środków, o których mowa w pytaniu, to ostateczność. W przypadku wystąpienia różnego rodzaju nieprawidłowości przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej, gdy dobro dziecka jest zagrożone, sąd z reguły stosuje w pierwszej kolejności inne środki. Wydaje wówczas stosowne zarządzenie i może przykładowo zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, ustalić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun. Może też poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego. Zawieszenie bądź pozbawienie władzy to instytucje, które stosuje się gdy pojawia się określona przeszkoda w prawidłowym wykonywaniu władzy.

W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie. Wskazuje tak art. 110 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 682). Przeszkoda po stronie rodzica musi być poważna, obiektywnie uniemożliwiająca lub utrudniająca wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej z drugim rodzicem. Nie chodzi tutaj zatem o drobne nieporozumienie związane z jednostkową sytuacją. Natomiast, gdy przeszkoda ma charakter trwały bądź jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. Wniosek o pozbawienie władzy ma szansę na pozytywne rozpatrzenie wtedy, gdy zachodzi co najmniej jedna okoliczność ze wskazanej wcześniej grupy przesłanek i jeśli narusza ona dobro dziecka lub grozi takim naruszeniem, a stosowanie innych środków (zarządzeń) okazało się bezskuteczne lub w danej sytuacji nie byłoby wystarczające.

Pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej nie skutkuje automatycznym pozbawieniem prawa do kontaktów. Niemniej należy pamiętać, że często ta sama przyczyna będzie uzasadniać zastosowanie wobec rodzica obu sankcji.

Rodzina - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60