Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Rodzina  »   Nazwisko po rozwodzie
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nazwisko po rozwodzie

Gazeta Podatkowa nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017
Dawid Szwarc

Kilka tygodni temu rozwiodłem się. Wyrok jest już prawomocny. Wyłączną winą za rozpad małżeństwa obciążona została moja była żona. Z przyczyn osobistych chciałbym, aby zrzekła się ona mojego nazwiska, które przyjęła w związku z zawarciem małżeństwa. Była żona nie wyraża jednak na to zgody. Czy mogę w jakimś sądowym trybie zobowiązać ją do tego?

NIE. W myśl przepisów, w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Wynika to z art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 682). Ustawa przyznaje zatem przedmiotowe uprawnienie wyłącznie małżonkowi, który nazwisko zmienił. Nie ma mowy jednak o tym, by drugi z byłych małżonków mógł domagać się od małżonka, który zmienił nazwisko, by ten się go zrzekł (z chwilą zmiany nazwiska na skutek zawarcia małżeństwa staje się ono nowym nazwiskiem tego małżonka, a nie jest jedynie "wypożyczane" na czas trwania związku). Bez znaczenia dla sprawy jest również to, z czyjej winy orzeczono rozwód.

Warto dodać, że powyższe uprawnienie dotyczy nie tylko tych przypadków, w których małżonek przyjął nazwisko współmałżonka, ale także, gdy zmienił je w ten sposób, że dodał do swojego nazwiska nazwisko współmałżonka. Co więcej, nie chodzi o powrót do nazwiska panieńskiego, lecz do nazwiska poprzedniego, tj. bezpośrednio sprzed ślubu.

Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa dokumentuje się w formie protokołu.

Rodzina - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60