Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Rodzina  »   Separacja - na wspólny wniosek albo pozew
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Separacja - na wspólny wniosek albo pozew

Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017
Dawid Szwarc

Podjęłam decyzję o wniesieniu sprawy o separację. Nie wiem, czy mąż przychyli się do mojego wniosku. Podobno mogę uzyskać separację w dwóch trybach i nie zawsze konieczne jest wnoszenie pozwu. Czy to prawda?

TAK. Postępowanie w sprawie separacji może toczyć się w trybie spornym bądź niespornym. Postępowanie sporne inicjowane jest poprzez wniesienie pozwu. Uprawnienie do wniesienia pozwu przysługuje każdemu z małżonków, z tego też powodu rozwiązanie to może znaleźć zastosowanie w każdej sytuacji. Natomiast tryb bezsporny wchodzi w grę tylko wtedy, gdy małżonkowie są zgodni co do separacji i złożą zgodny wniosek w tym przedmiocie.

Niezmienne pozostają przesłanki orzeczenia separacji. Sąd orzeknie separację, jeśli w małżeństwie doszło do całkowitego (zupełnego) rozpadu więzi małżeńskich. Zgodny wniosek małżonków nie oznacza zatem, że sąd nie będzie analizował czy orzeczenie separacji jest w danych warunkach dopuszczalne.

W razie separacji rozstrzyganej w trybie spornym pozew należy złożyć do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, o ile choćby jeden z małżonków w okręgu tym ma jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeśli takiego nie ma, właściwy jest wyłącznie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej (małżonka, przeciwko któremu wnoszony jest pozew), a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda. Z kolei przy zgodnym wniosku stron właściwy jest również sąd okręgowy. Stanowi o tym art. 5671 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.). Należy wybrać ten sąd, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne zamieszkanie, bądź w dalszej kolejności wspólne miejsce pobytu. W przeciwnym wypadku wniosek należy złożyć do sądu właściwego dla jednego z małżonków (wnioskodawcy).

Rodzina - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60