Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Rodzina  »   Piecza zastępcza dla małoletniego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Piecza zastępcza dla małoletniego

Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017
Dawid Szwarc

Po śmierci żony mój syn nie radzi sobie z opieką nad dziećmi. Niestety, nie mogę mu pomóc, gdyż mieszkam daleko od niego i nie mogę porzucić pracy. Niedawno okazało się, że rozważane jest objęcie dzieci pieczą zastępczą. Na czym to polega? Do kogo mogą trafić moje wnuki?

W skrajnych przypadkach, nie zawsze zawinionych przez rodziców, może dojść do sytuacji, że dzieci trafią do rodziny zastępczej. Prawo nakłada na rodziców obowiązek opieki i wychowania dzieci. W tym zadaniu są oni wspierani przez władze lokalne i państwowe. Temu celowi służy instytucja pieczy zastępczej, która może być sprawowana w formie rodzinnej albo instytucjonalnej.

Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje zasadniczo na podstawie orzeczenia sądu. Niemniej jednak w przypadku pilnej konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego domu dziecka. O zawartej umowie starosta zawiadamia niezwłocznie sąd. Umowa taka wygasa z chwilą zakończenia przez sąd postępowania z zakresu pieczy zastępczej. Stanowi o tym art. 35 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697).

Zastosowanie omawianej instytucji to swoiste rozwiązanie ostateczne. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić jedynie wówczas, gdy uprzednio stosowane inne środki przewidziane w art. 109 § 2 pkt 1-4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 682) oraz formy pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie doprowadziły do usunięcia stanu zagrożenia dobra dziecka (chyba że konieczność niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej wynika z poważnego zagrożenia dobra dziecka, w szczególności zagrożenia jego życia lub zdrowia). Warto podkreślić, że występowanie stanu ubóstwa nie może być wyłączną podstawą podjęcia decyzji o stosowaniu omawianej instytucji. Rodzeństwo powinno być umieszczone w tej samej rodzinie zastępczej (chyba że byłoby to sprzeczne z dobrem dziecka).

Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej.

Rodzina - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60