Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Rodzina  »   Przywrócenie władzy rodzicielskiej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017
Marcin Mendel

Wyjechałem na dłużej poza granice kraju i zaniedbałem przez to moje kontakty z córką. Nie płaciłem też alimentów, więc sądownie zostałem pozbawiony władzy rodzicielskiej. Chciałbym odnowić kontakty z dzieckiem. Jakie kroki należy podjąć?

Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeśli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Stanowi o tym art. 111 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.). Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. Przepis ten wskazuje więc konkretne sytuacje, kiedy rodzic zostaje pozbawiony przez sąd władzy rodzicielskiej. W przypadku Czytelnika taką przesłanką było z pewnością rażące naruszenie obowiązków rodzicielskich polegające na zaprzestaniu zaspokajania jego potrzeb materialnych i zerwaniu z nim kontaktów.

W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić. Przywrócenie władzy następuje więc z inicjatywy rodzica, który w sytuacji ustania przyczyn będących podstawą pozbawienia go władzy, powinien wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o jej przywrócenie. W tym postępowaniu będzie musiał on wykazać, że prawidłowo wykonuje swoje obowiązki rodzicielskie, tj. łoży na utrzymanie dziecka i chce nawiązać z nim ponowny kontakt. Pamiętać też należy, że sfera utrzymywania kontaktów rodzica z dzieckiem jest niezależna od tego, czy przysługuje mu władza rodzicielska, czy nie. Jak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 marca 1968 r., sygn. akt III CZP 70/66, rodzice mają względem dziecka także prawa i obowiązki nieobjęte władzą rodzicielską, niestanowiące jej elementu, jak np. prawo do osobistej styczności z dzieckiem, które jest ich prawem osobistym. Oznacza to, że niezależnie od wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej Czytelnik ma prawo złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Niezależnie bowiem od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów (art. 113 K.r.o.).

Natomiast kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość.


Opłata sądowa od wniosków o przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz o ustalenie kontaktów wynosi 40 zł.

Rodzina - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60