Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Rodzina  »   Solidarna odpowiedzialność przy rozdzielności majątkowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Solidarna odpowiedzialność przy rozdzielności majątkowej

Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Dawid Szwarc

Wkrótce wstępuję w związek małżeński. Wraz z przyszłym mężem podjęliśmy decyzję, że w naszym małżeństwie obowiązywać będzie ustrój rozdzielności majątkowej. Dowiedziałam się jednak, że nawet w tych okolicznościach jest możliwe, że będziemy odpowiadać z mężem solidarnie za długi i to także w sytuacji, gdy umowę zawrze tylko jeden z małżonków. Czy to prawda? Na jakich zasadach będzie się to odbywać?

O odpowiedzialności solidarnej mówi się wtedy, gdy kilka osób (kilku dłużników) jest zobowiązanych wobec wierzyciela z określonego tytułu, a wierzyciel ma prawo żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Aż do momentu całkowitego (pełnego) spłacenia takiego długu wobec wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. Spłacenie całości wierzytelności przez któregokolwiek z dłużników solidarnych zwalnia z odpowiedzialności pozostałych. Odpowiedzialność solidarna wchodzi w grę wtedy, gdy przepisy prawa tak stanowią bądź gdy wynika to z czynności prawnej (np. umowy).

Małżonkowie mogą ponosić zatem solidarną odpowiedzialność, jeśli wspólnie zawrą z innym podmiotem umowę, która taką odpowiedzialność przewiduje. Solidarność dłużników wchodzi w grę również wtedy, gdy przepisy tak stanowią, nawet wówczas, gdy umowę podpisuje tylko jeden z małżonków. Zgodnie z przepisami oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Wynika to z art. 30 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.). Odpowiedzialność dotyczy zatem nawet tych sytuacji, gdy daną umowę podpisał tylko jeden z małżonków. Co ważne, przepis ten znajduje się w części przepisów, które regulują ogólne prawa i obowiązki małżonków. Nie zależy on zatem od ustroju majątkowego. Zasada ta dotyczy więc małżonków z ustrojem wspólności ustawowej, ograniczonej wspólności majątkowej, rozszerzonej wspólności majątkowej, rozdzielności oraz rozdzielności z wyrównaniem dorobków. Jej jedyne ograniczenie sprowadza się do rodzaju czynności - są to sprawy związane ze zwykłymi potrzebami rodziny.

Jedynie z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął. Postanowienie to może być uchylone w razie zmiany okoliczności. Względem osób trzecich wyłączenie odpowiedzialności solidarnej jest skuteczne, jeżeli było im wiadome.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rodzina - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60