Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Rodzina  »   Data ustanowienia rozdzielności majątkowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Data ustanowienia rozdzielności majątkowej

Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Dawid Szwarc

Zamierzam zmienić ustrój majątkowy ze wspólności ustawowej na rozdzielność majątkową. Żona prowadzi firmę i chciałbym nieco ograniczyć ryzyko związane z ewentualnymi roszczeniami jej dłużników. Z jaką datą możemy wprowadzić taką rozdzielność?

Zasadniczo każda umowa, w tym przypadku tzw. intercyza, reguluje określone kwestie "na przyszłość", czyli nie działa wstecz, nie może zmienić reguł np. odpowiedzialności dotyczących już powstałych zobowiązań. Więcej możliwości pojawia się gdy intercyza zostanie wprowadzona w drodze postępowania sądowego (np. gdy jeden z małżonków nie wyraża zgody na intercyzę). W tym jednak przypadku muszą istnieć tzw. ważne powody, aby sąd uwzględnił żądanie jednego z małżonków. Stanowi o tym art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.).


Nowy ustrój majątkowy reguluje relacje prawne na przyszłość.


Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla małżonków byłoby ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, czyli sprzed daty powstania długów współmałżonka, za które małżonkowie mogą odpowiadać majątkiem wspólnym. W tym celu należy przede wszystkim wykazać (udowodnić), że istnieją wspomniane ważne powody do tego, aby sąd orzekł rozdzielność wstecznie. Ciężar dowodowy spoczywa w tej sytuacji na stronie, która wnosi takie żądanie. Za taki powód uznaje się przykładowo pozostawanie małżonków w separacji. Pamiętać jednak należy, że w sprawie o zniesienie wspólności ustawowej obowiązkiem sądu jest również zbadanie, czy powództwo nie zmierza do pokrzywdzenia wierzycieli jednego z małżonków. Z tego powodu w postępowaniu sądowym bada się takie kwestie, jak to, czy druga strona (tu: Czytelnik), faktycznie nie miała wpływu na działalność współmałżonka oraz czy rodzina z tej działalności korzystała, czy nie. Natomiast przyjmuje się, że dopuszczalne jest uznanie za ważny powód zniesienia (także z datą wsteczną) wspólności majątkowej małżeńskiej fakt prowadzenia, a nawet samej możliwości prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego, jeżeli przemawia za tym dobro rodziny lub dobro współmałżonka dłużnika.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rodzina - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60