Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Rodzina  »   Niezgodność charakterów a uzasadnienie pozwu rozwodowego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Niezgodność charakterów a uzasadnienie pozwu rozwodowego

Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
Dawid Szwarc

Od kilku lat nie mieszkam już z mężem. Podjęłam decyzję o wniesieniu sprawy o rozwód. W jaki sposób powinnam przygotować pozew, na co należy się powołać, aby sąd go nie odrzucił? Podstawowym powodem, który sprawił, że nasze małżeństwo się rozpadło, była różnica charakterów, która przejawiała się na wielu płaszczyznach życia. Czy taki argument zostanie przez sąd uwzględniony?

Jednym z elementów pozwu rozwodowego jest jego prawidłowe uzasadnienie. Oprócz tego ważne jest, aby pismo to określało strony - powoda oraz pozwanego wraz z podaniem adresu zamieszkania i było zaadresowane do właściwego sądu okręgowego, opatrzone datą oraz podpisane. Pamiętać trzeba też o właściwym opłaceniu pozwu.

Sąd rozwiąże małżeństwo orzekając rozwód tylko wtedy, gdy zostanie wykazane istnienie dwóch przesłanek - zupełnego i całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego. Z uzasadnienia pozwu (a także z faktów przytaczanych podczas rozprawy) muszą zatem wynikać okoliczności, które będą potwierdzać, że wspomniane przesłanki faktycznie mają miejsce. Uzasadnienie pozwu nie może być ogólne, zdawkowe. W praktyce niejednokrotnie zdarza się, że powód wskazuje w pozwie rozwodowym na wspomnianą w pytaniu niezgodność charakterów jako przyczynę rozpadu więzi małżeńskich. W skrajnych przypadkach zamieszczenie jedynie lakonicznego stwierdzenia o "niezgodności charakterów" czy np. "poważnych nieporozumieniach" może skutkować uznaniem pozwu za pozbawiony jakiegokolwiek uzasadnienia i zwróceniem go przez sąd.


Przyczyna rozpadu małżeństwa musi być prawdziwa i skonkretyzowana.


Powód musi wskazać na konkretne fakty z życia małżonków, które do takiego rozpadu doprowadziły. Przykładowo, często po wielu latach małżeństwa, przy wychowywaniu dzieci, pojawia się problem w odmiennym podejściu małżonków do decydowania o przyszłości dziecka - czy to w zakresie spraw edukacji dziecka, czy kształtowania jego światopoglądu itp. Należy zatem dokładnie wskazać, w zakresie jakich spraw ta niezgodność charakterów pojawia się, dlaczego przeszkadza małżonkom czy wręcz uniemożliwia dojście do porozumienia. Trzeba przy tym mieć na uwadze, że musi tutaj chodzić o kwestie bardzo istotne z punktu widzenia rodziny (małżonka, dziecka). Różnica poglądów i charakterów jest rzeczą całkowicie normalną. Trudno znaleźć osoby o takim samym poglądzie na wszystkie kwestie. Rozwód może więc uzasadnić tylko taka różnica charakterów, która przejawia się w kluczowych, najważniejszych spraw małżeństwa i która mimo różnorakich wysiłków stron nie pozwala na normalne funkcjonowanie rodziny, tj. rozstrzyganie o kluczowych zagadnieniach dotyczących wspólnych spraw małżonków.

Rodzina - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60