Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Rodzina  »   Wyrok skazujący a majątek wspólny
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wyrok skazujący a majątek wspólny

Gazeta Podatkowa nr 40 (1290) z dnia 19.05.2016
Dawid Szwarc

Mąż został skazany na grzywnę oraz utracił własność przedmiotów, które służyły mu do popełnienia przestępstwa, w tym nasz jedyny samochód. W naszym małżeństwie obowiązuje wspólność majątkowa. Nic nie wiedziałam o działaniach męża, nie czerpałam z nich również korzyści. Czuję się pośrednio ukarana w tej sprawie. Czy rzeczywiście muszę ponosić finansową współodpowiedzialność za czyny męża?

Sytuacja jest niewątpliwie trudna. Tylko mąż Czytelniczki formalnie odpowiada za popełnienie przestępstwa i tylko wobec niego został wydany stosowny wyrok. Niemniej jednak, co do zasady, skutki finansowe w takiej sytuacji pośrednio ponosi również małżonek skazanego, który pozostaje z nim w ustroju wspólności majątkowej.

Z chwilą prawomocnego orzeczenia środka karnego przepadku wobec jednego z małżonków pozostających we wspólności majątkowej, przedmioty majątkowe, których dotyczy przepadek, tracą z mocy prawa charakter składników majątku wspólnego. Wynika to z art. 29 Kodeksu karnego wykonawczego (Dz. U. z 1997 r. nr 90, poz. 557 ze zm.). Od tego momentu do przedmiotów tych stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Udział Skarbu Państwa stanowi część orzeczona przepadkiem.

Podobna regulacja obowiązuje w odniesieniu do grzywny i innych kar pieniężnych. Orzeczone w stosunku do jednego z małżonków, pozostających we wspólności majątkowej, kary grzywny, nawiązki i należności sądowe podlegają zaspokojeniu przede wszystkim z jego majątku osobistego i części składników majątku wspólnego. Jeżeli jednak okaże się to niemożliwe, egzekucja może być prowadzona z majątku wspólnego.

Przepisy przewidują pewne środki ochrony współmałżonka skazanego. W razie skierowania egzekucji do majątku wspólnego, współmałżonek skazanego może żądać ograniczenia lub wyłączenia w całości spłacania należności z majątku wspólnego lub niektórych jego składników, bądź "przejęcia" przez Skarb Państwa udziału w przedmiotach służących do popełnienia przestępstwa. Aby tak się stało, należy wykazać, że skazany nie przyczynił się lub przyczynił się w stopniu nieznacznym do powstania tego majątku albo do nabycia określonych jego składników lub zaspokojenie z majątku wspólnego tych należności jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Warto dodać, że egzekucja z majątku wspólnego jest niedopuszczalna w razie skazania za przestępstwo, którym pokrzywdzony jest małżonek skazanego albo osoby, w stosunku do których małżonek ten obciążony jest obowiązkiem alimentacyjnym.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rodzina - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60