Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Rodzina  »   Ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców po ślubie dziecka
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców po ślubie dziecka

Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Dawid Szwarc

Moja córka jest na drugim roku studiów dziennych. Powiedziała, że planuje wziąć ślub. Cały czas płacę na nią alimenty. Czy po zawarciu przez nią związku małżeńskiego ten obowiązek pozostanie aktualny? Czy będę musiał płacić więcej, jeżeli córka i jej mąż nie będą w stanie utrzymać się samodzielnie?

Obowiązkiem rodzica jest dostarczanie środków utrzymania, a w miarę potrzeby także wychowania. Rodzice są zobowiązani do takich świadczeń względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Również na etapie nauki takie wsparcie dziecku pełnoletniemu się należy.

Przepisy nie zawierają bezpośredniej regulacji, która wprost rozstrzygałaby problem podniesiony przez Czytelnika w pytaniu. W jednym z przepisów jest mowa o tym, że obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka. Zasada ta odnosi się do sytuacji po orzeczeniu separacji albo po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa, albo gdy jeden z małżonków (byłych małżonków) znajduje się w sytuacji uzasadniającej przyznanie mu pomocy w formie alimentów. Oznacza to, że nie krewni, ale właśnie małżonek (były małżonek) winien takiego alimentacyjnego wsparcia udzielić w pierwszej kolejności.

Skoro taka zasada obowiązuje nawet po ustaniu małżeństwa, to tym bardziej należy uznać, że w czasie jego trwania to właśnie małżonkowie przede wszystkim i w pierwszej kolejności powinni o siebie dbać i wspierać się wzajemnie. W wymiarze ogólnym wypowiada się w tej materii stosowny przepis - małżonkowie są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny. Wynika to z art. 23 oraz art. 130 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.). Osoby decydujące się na założenie rodziny muszą być świadome, że razem z małżonkiem powinny podejmować wszelkie wyzwania finansowe związane z jej funkcjonowaniem. Oczywiście to, że obowiązek małżonka "wyprzedza" obowiązek krewnych nie oznacza, że go całkowicie eliminuje. W sytuacji gdy mimo podjęcia wszelkich możliwych działań, "wspólnych" środków zabraknie i konieczne będzie uzyskanie od rodzica środków niezbędnych np. do dokończenia nauki, można będzie domagać się od niego alimentów.

W tym miejscu pamiętać jednak należy, że rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Rodzina - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60