Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Rodzina  »   Prawo do odwiedzin osoby odbywającej karę pozbawienia wolności
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prawo do odwiedzin osoby odbywającej karę pozbawienia wolności

Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Dawid Szwarc

Mój syn odbywa karę pozbawienia wolności. Chciałabym dowiedzieć się, na jakich zasadach odbywają się odwiedziny skazanego. Czy kwestia pokrewieństwa ma znaczenie? Czy uprawnienie do odwiedzin może zostać w jakiejś sytuacji wyłączone (zawieszone)?

Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności ma prawo do widzeń. Osoby skazane sprawujące stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15 mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi. Skazanemu należy umożliwiać utrzymywanie więzi przede wszystkim z rodziną i innymi osobami bliskimi przez widzenia, korespondencję, rozmowy telefoniczne, paczki i przekazy pieniężne, a w uzasadnionych wypadkach, za zgodą dyrektora zakładu karnego, również przez inne środki łączności. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia. Wynika to z art. 105a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego (Dz. U. z 1997 r. nr 90, poz. 557 ze zm.).

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. Zezwolenie na spotkania z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską skazany może otrzymać od dyrektora zakładu karnego. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku. W czasie trwania spotkania zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Warto pamiętać, że w razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.


Osoby skazane sprawujące stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15 mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi.


Należy dodać, że wiele z nagród, które skazany może otrzymać, dotyczy właśnie prawa do widzenia. Przykładowo, skazanemu można przyznać zezwolenie na dodatkowe lub dłuższe widzenie czy też widzenie bez osoby dozorującej. Możliwe jest także m.in. zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania, na okres nieprzekraczający jednorazowo 30 godzin.

Rodzina - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60