Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Rodzina  »   Ograniczona skuteczność intercyzy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ograniczona skuteczność intercyzy

Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Dawid Szwarc

W naszym małżeństwie od samego początku obowiązuje wspólność majątkowa. W związku z planami rozpoczęcia przez żonę działalności gospodarczej postanowiliśmy obecnie podpisać intercyzę. Czy wprowadzenie ustroju rozdzielności majątkowej sprawi, że nie będę musiał odpowiadać za długi żony i że nasz wspólny majątek nie zostanie zajęty na spłatę takich zobowiązań?

Podpisanie intercyzy i wprowadzenie ustroju rozdzielności majątkowej spowoduje, że zmienią się nie tylko wzajemne relacje między majątkami małżonków, ale także zasady odpowiedzialności małżonków za zobowiązania. Jednak po pierwsze, dla osiągnięcia tego skutku samo podpisanie umowy nie będzie wystarczające, a po drugie, nie będzie dotyczyć wszystkich zobowiązań. Przede wszystkim w myśl przepisów małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. Stanowi o tym art. 471 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 583 zm.). Wspomniane w przepisie "inne osoby" to osoby trzecie, a więc spoza relacji małżeńskiej, w szczególności wierzyciele.

W sytuacji gdy wierzyciel nie zostanie prawidłowo poinformowany o podpisaniu intercyzy oraz o rodzaju takiej umowy, następują skutki (tylko w stosunku do tego wierzyciela) jakby umowa majątkowa w ogóle nie została zawarta. Wierzyciel ma bowiem prawo przypuszczać, że w małżeństwie obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, skoro nigdy nie została mu przekazana odmienna wiadomość (wspólność ustawowa to ustrój domyślny). Przepisy nie przyznają mu jednak prawa wglądu do takiej umowy.

Małżonkowie powinni być najbardziej zainteresowani tym, aby stosowna informacja do wierzyciela dotarła. Choć przepis nie nakłada na nich obowiązku informowania o intercyzie, powinni jednak w każdym przypadku tak czynić. Gdyby tego nie zrobili, zawsze mogą starać się powołać na to, że wierzyciel wiedział o ich nowym ustroju majątkowym (a mógł się dowiedzieć z innych źródeł niż bezpośrednio od małżonków). Niemniej jednak dla pewności zawsze to oni powinni taką informację przekazać i to jeszcze zanim dojdzie do podjęcia czynności prawnej (np. zawarcia umowy). O takim fakcie należy informować pisemnie - dla bezpieczeństwa.

Pamiętać trzeba także, że wprowadzając rozdzielność majątkową nie można wpłynąć na te zobowiązania, które już powstały. Zmiany dotyczą czynności prawnych na przyszłość. Warto jednak dodać, że za niektóre zobowiązania małżonkowie odpowiadają niezależnie od ustroju majątkowego (ich odpowiedzialność jest solidarna). Dotyczy to zobowiązań zaciąganych nawet przez jednego małżonka w sprawach związanych z zaspokajaniem zwykłych potrzeb rodziny (art. 30 K.r.o.).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rodzina - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60