Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Rodzina  »   Podjęcie edukacji a wysokość alimentów
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podjęcie edukacji a wysokość alimentów

Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015
Dawid Szwarc

Postanowiłem pójść na studia, w związku z tym jestem zmuszony zrezygnować z pracy. Mam już ukończony 21. rok życia. Z chwilą podjęcia zatrudnienia ojciec przestał łożyć na moje utrzymanie. Czy teraz mogę ponownie domagać się od niego alimentów?

TAK. Obowiązek alimentacyjny ojca wobec Czytelnika nie wygasł. Przepisy nie zwalniają rodzica z obowiązku alimentacji wobec dziecka tylko z tego powodu, że dziecko osiągnęło pełnoletność czy też że zaczęło wcześniej pracę, którą później porzuciło na rzecz nauki. W doktrynie jednoznacznie wskazuje się, że nauka powinna być dla dziecka priorytetem i że rodzic powinien umożliwić dziecku uzyskanie najlepszej edukacji, jaka w danych warunkach jest możliwa. Nie uchyla również wspomnianego obowiązku okoliczność, iż dziecko uczy się w trybie zaocznym. To, że dziecko ma zajęcia jedynie w weekend bądź raz na dwa tygodnie w weekend nie oznacza, że w międzyczasie nie musi się uczyć, poszerzać swojej wiedzy poza zajęciami na uczelni. Tym samym nie można wymagać od dziecka, by w czasie tygodnia pracy chodziło na 3/5 etatu do pracy, a czas na naukę poświęcało jedynie w weekend.


Osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie zwalnia rodziców z obowiązku alimentacji.


Całkowite bądź częściowe pozbawienie dziecka środków materialnych niezbędnych do kontynuowania nauki po osiągnięciu pełnoletności prowadziłoby do zahamowania, a co najmniej znacznego utrudnienia jego dalszego rozwoju, a tym samym pozostawałoby w sprzeczności z rodzicielskim obowiązkiem troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz należytego przygotowania go, odpowiednio do jego uzdolnień, do pracy zawodowej (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1997 r., sygn. akt III CKN 217/97). Rodzic będzie musiał nadal płacić alimenty, stosownie do swoich obiektywnych możliwości zarobkowych i majątkowych. Tryb wieczorowy bądź zaoczny może mieć znaczenie o tyle, że w kolejnych latach nauki można oczekiwać, iż dziecko w jakimś zakresie podejmie choćby dorywczą pracę. Jednak nawet to nie będzie przesądzać jeszcze o wygaśnięciu obowiązku płacenia alimentów. Mogłoby natomiast wpłynąć na ich obniżenie.

Jedynie w bardzo wyjątkowych sytuacjach rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Stanowi o tym art. 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 583 ze zm.).

Rodzina - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60