Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Rodzina  »   Wybór nazwiska przez przyszłych małżonków
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wybór nazwiska przez przyszłych małżonków

Gazeta Podatkowa nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015
Dawid Szwarc

Planuję wkrótce zawrzeć związek małżeński. Nie zdecydowaliśmy jeszcze z narzeczonym o nazwisku, które będziemy nosić po ślubie. Jakie mamy w tym zakresie możliwości? Co, jeśli nie dojdziemy do porozumienia? Jak wygląda sprawa nazwiska dla naszych dzieci - czy musi być takie samo jak nasze?

Każdy małżonek wybiera samodzielnie nazwisko dla siebie. W obecnym stanie prawnym Czytelniczka ma kilka opcji odnośnie nazwiska, jakie ona oraz jej przyszły mąż będą nosić po zawarciu małżeństwa. O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ten drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy małżeństwo ma zostać zawarte w tzw. trybie konkordatowym).

W odniesieniu do nazwisk małżonków istnieją trzy opcje. Po pierwsze, małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Innymi słowy, mąż może przyjąć nazwisko żony bądź odwrotnie. Po drugie, każdy z małżonków może zachować swoje dotychczasowe nazwisko. Po trzecie można połączyć ze swoim dotychczasowym nazwiskiem dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. Stanowi o tym art. 25 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Co ważne, przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka. Powyższe zasady stosuje się również odpowiednio do nazwiska dziecka, którego rodzice zawarli małżeństwo po urodzeniu się dziecka.

Rodzina - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60