Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Zasady sporządzania przez płatników informacji PIT-11
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zasady sporządzania przez płatników informacji PIT-11

Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Ewelina Piotrowska

Informacja PIT-11 wystawiona przez płatnika na rzecz podatnika stanowi podstawę do sporządzenia zeznania rocznego. Zawiera bowiem dane dotyczące wysokości przychodów i kosztów ich uzyskania, pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz pobranych zaliczek. Wartości te są niezbędne podatnikowi dla prawidłowego rozliczenia się za dany rok podatkowy.

PIT-11 podstawą do sporządzenia zeznania rocznego

W zakresie rozliczeń podatku dochodowego za 2017 r. podatnik nie może już wystąpić do płatnika o dokonanie rocznego obliczenia podatku na formularzu PIT-40. Może natomiast podjąć decyzję o powierzeniu przygotowania zeznania rocznego urzędowi skarbowemu albo sporządzić je we własnym zakresie. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku podstawą sporządzenia zeznania za 2017 r. będzie wystawiony przez płatnika PIT-11.

Obowiązek sporządzania tej informacji ciąży na podmiotach wymienionych w art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 oraz art. 42e ust. 6 ustawy o pdof. Do tej grupy należą m.in.:

 • zakłady pracy wypłacające świadczenia z tytułu stosunku pracy i stosunków pokrewnych, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
   
 • płatnicy dokonujący świadczeń z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 tej ustawy (np. umów o dzieło i zlecenia).

W PIT-11 wykazują oni przychody osiągnięte przez podatnika ze wskazaniem ich źródeł, koszty ich uzyskania oraz zaliczki na podatek pobrane w danym roku podatkowym. W informacji tej wyszczególnia się składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, które podatnik ma prawo odliczyć odpowiednio od dochodu i od podatku. Warunkiem sporządzenia PIT-11 jest uzyskanie przez podatnika w roku podatkowym, którego informacja dotyczy, przychodu (dochodu) podlegającego ujęciu w tej informacji, nawet jeśli obliczona od niego zaliczka na podatek wyniosła 0 zł.

» wyłącznie przychody osiągnięte w danym roku podatkowym

W PIT-11 za dany rok podatkowy płatnik wykazuje należności, które zostały przez podatnika otrzymane albo postawione do jego dyspozycji w tym roku podatkowym. Zatem w informacji PIT-11 za 2017 r. płatnik wykaże tylko takie należności, które stanowią przychód uzyskany przez podatnika w 2017 r. Z tym że wykazaniu podlegają przychody opodatkowane. Płatnik nie ujmuje przychodów wolnych od podatku oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru zaliczek. Na zasadzie wyjątku od tej reguły płatnik uwzględnia w PIT-11 przychody:

 • otrzymywane z zagranicy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy o pdof, oraz 
   
 • pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o pdof.

Wykazaniu w PIT-11 podlega również dochód zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

» koszty uzyskania przychodów

W informacji PIT-11 płatnik wykazuje koszty uzyskania przychodów w wysokości faktycznie potrąconej od osiągniętych przez podatnika przychodów. W efekcie w pozycji tej zostaną ujęte koszty, które podatnik zastosował przy obliczaniu zaliczek na podatek, także te, które z różnych przyczyn płatnik uwzględnił w wysokości wyższej lub niższej od rocznych limitów określonych w art. 22 ust. 2 i ust. 9 ustawy o pdof. W takiej sytuacji podatnik dopiero w zeznaniu rocznym wykaże przysługujące mu koszty, z uwzględnieniem obowiązujących rocznych limitów.

» składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

W PIT-11 płatnik uwzględnia wyłącznie te składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, które podlegają odliczeniu odpowiednio od dochodu i od podatku. Są to składki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych potrącone przez płatnika ze środków podatnika oraz na ubezpieczenie zdrowotne pobrane w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Składkę zdrowotną wykazuje się w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru. Wymienionych składek (społecznych i zdrowotnych) nie uwzględnia się w PIT-11, gdy podstawę ich wymiaru stanowił dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie ustawy o pdof oraz od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W omawianej informacji podatkowej wykazaniu podlegają także składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne podatnika zapłacone do zagranicznego systemu ubezpieczeń, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 26 ust. 13a-13cart. 27b ust. 4 ustawy o pdof.

Termin przekazania PIT-11

Płatnicy przekazują PIT-11 urzędowi skarbowemu w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, którego informacja dotyczy, jeśli dokonają tego drogą elektroniczną. Jeśli dysponują prawem do przekazania tej informacji w formie papierowej, wówczas powinni ją dostarczyć urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, którego informacja dotyczy. Jest to możliwe w sytuacji, gdy płatnik ma obowiązek sporządzić informacje PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-8C dla nie więcej niż pięciu podatników i nie dokonuje tego za pośrednictwem biura rachunkowego.

Natomiast podatnikowi PIT-11 należy przekazać w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, którego informacja dotyczy, niezależnie od tego, czy dokument ten jest składany elektronicznie, czy w formie papierowej.

Zatem PIT-11 za 2017 r. płatnik ma obowiązek przekazać do urzędu skarbowego do dnia 31 stycznia 2018 r., gdy jest on składany w formie papierowej. Natomiast do dnia 28 lutego 2018 r. płatnik przekaże tę informację urzędowi skarbowemu, gdy przekazuje ją za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz podatnikowi.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.