Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Nowe zasady dokonywania jednorazowej amortyzacji
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nowe zasady dokonywania jednorazowej amortyzacji

Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
Agata Cieśla

W wyniku nowelizacji obu ustaw o podatku dochodowym z dniem 12 sierpnia 2017 r. zaczęły obowiązywać zliberalizowane zasady dokonywania jednorazowej amortyzacji. Nowe regulacje dotyczące przyspieszeń amortyzacyjnych mają stanowić dla przedsiębiorców zachętę do inwestowania w nabywanie nowych maszyn i urządzeń.

Kto skorzysta i w jakim limicie?

Dotychczas prawo do jednorazowej amortyzacji miały tylko dwie grupy przedsiębiorców: podatnicy rozpoczynający w roku podatkowym prowadzenie działalności gospodarczej oraz tzw. mali podatnicy. Jej limit wynosi 50.000 euro w skali roku i stanowi pomoc de minimis. Dodane do ustaw o podatku dochodowym uregulowania zawarte odpowiednio w art. 22 ust. 1sart. 22k ust. 14-21 ustawy o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1zdart. 16k ust. 14-21 ustawy o pdop (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) dają natomiast prawo do dokonania jednorazowej amortyzacji każdemu podatnikowi pdof i pdop, u którego nakłady na środki trwałe w danym roku podatkowym wyniosły co najmniej 10.000 zł i nie przekroczyły 100.000 zł. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną limit 100.000 zł odnosi się do wszystkich wspólników tej spółki.

Co równie ważne, w limicie 10.000 zł podatnik może uwzględnić wartość kilku środków trwałych, pod warunkiem, że wartość każdego z nich jest wyższa niż 3.500 zł (przykład 1). Natomiast gdy wydatki podatnika na fabrycznie nowe środki trwałe przekroczą 100.000 zł w skali roku, wówczas nadwyżkę ponad tę kwotę przedsiębiorca będzie amortyzował w następnych latach podatkowych według metody liniowej lub degresywnej (przykład 2).

Ponieważ nowe preferencje nie stanowią - w odróżnieniu do przepisów dotychczas funkcjonujących w zakresie jednorazowej amortyzacji - pomocy de minimis - będą z niej mogli korzystać również przedsiębiorcy, którzy np. w ostatnich latach otrzymywali dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Uprzywilejowane KŚT

Nowe zasady amortyzacji nie mają jednak zastosowania do wszystkich środków trwałych. Podobnie jak przy amortyzacji w ramach limitu 50.000 euro i tu ustawodawca ściśle określił kategorie środków trwałych, do których się one odnoszą. Wskazał bowiem, że dotyczą one wyłącznie środków trwałych z grup 3-6 i 8 KŚT. W efekcie nowa preferencja w ogóle nie ma zastosowania do wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych z grupowania 1-2 KŚT, czyli m.in. budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, a także do całej grupy 7 KŚT, czyli wszelkich środków transportu.

Zaliczki na środki trwałe

Przedsiębiorcy zyskali również prawo do zaliczania bezpośrednio w ciężar firmowych kosztów podatkowych dokonanych wpłat (np. zaliczek) na poczet nabycia środków trwałych, które zostaną dostarczone w kolejnych okresach sprawozdawczych (tj. miesiącu, kwartale lub roku). W konsekwencji ustawowy amortyzacyjny limit 100.000 zł w skali roku podatkowego obejmuje łącznie kwotę odpisu amortyzacyjnego oraz kwotę dokonanej wpłaty na poczet dostawy środka trwałego (przykład 3).

Zbieg uprawnień

W wyniku nowelizacji przepisów podatnicy rozpoczynający w roku podatkowym działalność gospodarczą oraz mali podatnicy mają prawo do skorzystania zarówno z dotychczasowej jednorazowej amortyzacji w ramach 50.000 euro, jak i amortyzacji w zakresie 100.000 zł. Jeżeli jednak podatnik w związku z nabyciem środka trwałego jest uprawniony do skorzystania z obu preferencji, to w przypadku zbiegu tych dwóch uprawnień musi dokonać wyboru i zdecydować, z której z nich skorzysta. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do niego.

Doliczenia do przychodu

Nowe przepisy, na zasadach określonych w art. 22k ust. 21 ustawy o pdof i odpowiednio art. 16k ust. 21 ustawy o pdop, przewidują obowiązek doliczenia do przychodów zaliczonej uprzednio do firmowych kosztów uzyskania przychodów zaliczki wpłaconej na środek trwały. Znajdzie on zastosowanie w sytuacji, gdy przed nabyciem środka trwałego podatnik zakończy działalność gospodarczą albo zmieni formę opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tej działalności na zryczałtowaną. Natomiast po nabyciu środka trwałego obowiązek ten wystąpi, gdy podatnik dokona zbycia środka trwałego albo zrezygnuje z możliwości stosowania jednorazowej amortyzacji.

Składniki nabyte przed wejściem w życie przepisów

Nowe przepisy mają zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. oraz dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia środków trwałych. Ponieważ ustawodawca nie wprowadził żadnych przepisów przejściowych w tej kwestii, powstała wątpliwość czy podatnik, który w 2017 r. przed wejściem w życie przedmiotowych przepisów nabył środek trwały z grup 3-6 i 8 KŚT o wartości co najmniej 10.000 zł podlegający nowym preferencjom i również przed tym dniem wprowadził go do ewidencji środków trwałych, wybrał dla niego metodę amortyzacji oraz rozpoczął dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, może w stosunku do niego skorzystać z nowej jednorazowej amortyzacji. O ich wyjaśnienie nasze Wydawnictwo wystąpiło do resortu finansów. W odpowiedzi z dnia 9 sierpnia 2017 r. KIS poinformowała, że aktualnie nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na nasze pytania, ponieważ nowe przepisy są obecnie przedmiotem analiz i konsultacji. Stąd podatnik, który znalazł się w takiej sytuacji, a chciałby z omawianego rozwiązania skorzystać, powinien wystąpić do KIS o wydanie interpretacji indywidualnej.

Jeżeli natomiast chodzi o wpłacone przez podatników od 1 stycznia 2017 r. zaliczki na poczet nabycia objętych nową preferencją środków trwałych, to podatnicy, bez względu na to, w którym miesiącu 2017 r. przed wejściem w życie nowelizacji wpłata ta nastąpiła, mogą nią obciążać firmowe koszty podatkowe od 12 sierpnia 2017 r.

Przykład 1

Przedsiębiorca nabył w sierpniu 2017 r. trzy składniki majątku, które zakwalifikował jako środki trwałe. Ich wartość początkowa wynosiła odpowiednio 3.400 zł, 5.700 zł i 4.100 zł. W tej sytuacji nie może on skorzystać z jednorazowej amortyzacji na nowych zasadach. Pomimo że łączna wartość tych składników wynosi 13.200 zł, to wartość początkowa jednego z nich nie przekroczyła 3.500 zł.


Przykład 2

Podatnik we wrześniu 2017 r. kupił maszynę poligraficzną za kwotę 280.000 zł. W tym samym miesiącu ujął ją w ewidencji środków trwałych, a jej wartość początkową do kwoty 100.000 zł zamortyzował jednorazowo. Stawka amortyzacyjna dla tej maszyny określona została w Wykazie w wysokości 14%.

W 2018 r. będzie ją amortyzował według jednego z dwóch sposobów:

I sposób - amortyzacja liniowa

Wartość początkowa  280.000 zł.
Roczny odpis amortyzacyjny (280.000 zł × 14%)  39.200 zł.
Do zamortyzowania w kolejnych latach pozostanie  140.800 zł.

II sposób - amortyzacja degresywna

Wartość początkowa:  280.000 zł.
Podstawa naliczania amortyzacji w 2018 r.:  180.000 zł.
Odpis amortyzacyjny za 2018 r. przy współczynniku 2: 
(180.000 zł × 28%).
50.400 zł
Do zamortyzowania w kolejnych latach pozostanie  129.600 zł.


Przykład 3

Przedsiębiorca w lipcu 2017 r. wpłacił zaliczkę na poczet nabycia fabrycznie nowej maszyny do obróbki metali (KŚT 532) w wysokości 18.450 zł (tj. 15.000 zł + VAT 3.450 zł) i koszty lipca obciążył kwotą 15.000 zł. We wrześniu maszyna, której ostateczna cena wyniosła 34.440 zł (tj. 28.000 zł + VAT 6.440 zł), została mu dostarczona. W tej sytuacji we wrześniu 2017 r. obciąży koszty jednorazowym odpisem amortyzacyjnym dokonanym na nowych zasadach w wysokości 13.000 zł (tj. 28.000 zł - 15.000 zł).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.